Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11818
Title: Asimetrik evolvent profilli düz dişlilerin boyutlandırılması ve geometrik modellerinin oluşturulması
Other Titles: Dimensioning and geometrical modeling of spur gears with asymmetric teeth
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çavdar, Kadir
Karpat, Fatih
Babalık, Fatih C.
Keywords: Dişli çark
Asimetrik diş
Bilgisayar destekli analiz
Gears
Asymmetric tooth
Computer aided analysis
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdar, K. vd. (2004). "Asimetrik evolvent profilli düz dişlilerin boyutlandırılması ve geometrik modellerinin oluşturulması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 111-121.
Abstract: Bu yayında, evolvent profilli düz dişli çarkların farklı bir uygulaması olan asimetrik profilli çarkların boyutlandırılması ve kullanılabilirlik araştırmaları için geometrik modellerin oluşturulması üzerine bir çalışma sunulmaktadır. Asimetrik dişliler bildiğimiz evolvent düz dişlilerin problemlerine (titreşim, gürültü, yük taşıma kapasitesinin arttırılması, kütle azaltılması vb.) bir alternatif çözüm olarak göz önüne alınmaktadır. Bu amaçla, literatürde konuyla ilgili mevcut araştırmaların değerlendirilmesi, asimetrik profilli çarkların geometrik bağıntıları, bir diş modelleme yöntemi ve yaygın kullanımı olan sonlu elemanlar metodu yardımıyla modellenmiş bir diş örneği sunulmuştur.
This paper presents a research study on geometrical modelling, which is necessary for the dimensioning and use ability of involute spur gears with asymmetric teeth. Asymmetric gears are considered as an alternative solution to solve some problems of conventional gears (vibration, noise, increasing load carry capacity, decreasing mass etc.). For this purpose, in this study, the papers, that are not many in literature, is discussed. The geometrical equations of asymmetric gears and a gear design method are presented. A design example is created via Finite Elements Method that is commonly used for the analysis of tooth modeling.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202853
http://hdl.handle.net/11452/11818
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_12.pdf505.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons