Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1174
Title: Darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile tasarımı
Other Titles: Design of energy absorbtion structures with topography optimization
Authors: Kaya, Necmettin
Önal, Ahmet Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı.
Keywords: Çarpışma
Topoğrafya optimizasyonu
Darbe emici
Crash
Topography optimization
Crash absorber
Issue Date: 9-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Önal, A. S. (2018). Darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile tasarımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması ile araçlar üzerindeki darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile yeniden tasarlanarak çarpışma performansı kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tez çalışması kapsamında, topoğrafya optimizasyonu, literatürde ilk kez darbe emen yapıların tasarımında kullanılmıştır. Topoğrafya optimizasyonu ile çarpışma darbe emicilerin ilk tepki kuvveti ve çarpışma kinetik enerji absorbsiyon oranları sayısal olarak optimize edilmiştir.
With this thesis, it's aimed to develop a methodology to the re-design with topography optimization for improve crash performance capacity of the energy absorbing structures on the vehicles. Under thesis study, topography optimization was used for the first time to the design of shock absorbing structures at the literature. With the topography optimization, crash absorber's first reaction force and crash kinetic energy abosorbtion rates were numerically optimized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1174
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528580.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons