Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11703
Title: Bir elektromekanik sistemin statik davranışının incelenmesi
Other Titles: Investigation of static behaviors of an electromechanics system
Authors: Yüksel, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Şefkat, Gürsel
Keywords: Solenoid
Elektromekanik aygıt
Statik analiz
Solenoid
Electro-mechanical device
Static analysis
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şefkat, G. ve Yüksel, İ. (2003). "Bir elektromekanik sistemin statik davranışının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 147-155.
Abstract: Elektronik elemanların hızlı gelişimi, elektromekanik aygıt içeren uygulamaların artmasına neden olmuştur. Bundan dolayı bir çok uygulamada, klasik cihazlara alternatif aygıtlar olmuşlardır. Bu çalışmada, elektromekanik aygıtın özel bir tipinin statik davranışı incelendikten sonra, elektromekanik aygıt tasarımında yararlanmak için MATLAB’da etkileşimli bir program geliştirildi. Elektromekanik aygıtın elektrik, mekanik ve mıknatıs ifadeleri elde edildikten sonra mıknatıs geçirgenliğinin hesaba katıldığı bir yöntem kullanıldı. Bu amaçla görsel ara yüze sahip bir MATLAB programı geliştirilmiştir. Kullanıcı kolaylığı sağlayan bu program farklı boyutlara sahip elektromekanik aygıtların statik davranışının belirlenmesinde büyük esneklik sağlamaktadır. Bu program yardımıyla, örnek bir elektromekanik aygıtın statik analiz sonuçları kolaylıkla elde edilmiştir. Hesaplanan sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve bu programın elektromekanik aygıtın tanımlanmasında kullanılabilen bir model program olduğu gösterilmiştir.
A rapid development of electronic components has caused an increase of their application into the electromechanical devices. Therefore they became the alternative devices to the classical systems for many application. In this study, after investigating the static behavior a special type of electromechanical device, an interactive program on the MATLAB has been developed for aiding the design of electromechanical devices. After obtaining electrical, mechanical and magnetic equations of the electromagnetic circuits, a method that considers the magnetic permeability has been used. For this purpose a MATLAB program with visual interface has been developed. The program has some flexibilities in the determination of static behaviors of electromechanical devices that have different dimension. With the aid of the program static analysis results in the design of a sample electromechanical device have been easily obtained. The computing results are compared with the experimental results, and it is shown that the model program can be used in the determination of the electromagnetic devices.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202880
http://hdl.handle.net/11452/11703
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_17.pdf284.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons