Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11652
Title: A pediatric case of concomitant leishmania and brucella infection
Other Titles: Pediatrik bir olguda leishmania ve brucella birlikte enfeksiyonu
Authors: Canöz, Perihan Yasemen
Tümgör, Gökhan
Bucak, İbrahim Hakan
Leblebisatan, Göksel
İstifli, Fatma Levent
Turgut, Mehmet
Keywords: Leishmaniasis
Brucellosis
Bone marrow aspiration
Brusellozis
Kemik iliği aspirasyonu
Issue Date: 30-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canöz, P. Y. vd. (2014). "A pediatric case of concomitant leishmania and brucella infection". Güncel Pediatri, 12(2), 103-106.
Abstract: Visceral leishmaniasis (Kala-azar) is a disease caused by protozoan parasites of the Leishmania Genus, and Brucellosis is a zoonotic disease infecting human host by infective animals. A sixteen year-old girl presented to our clinic with complaints of fatigue, myalgia, pallor, stomach ache, leg swelling, and diffuse body rash. Physical examination revealed findings of elevated body temperature, splenomegaly, upper and lower extremity edema, and diffuse erythema. Patients’ brucella agglutination test was positive at titers 1: 640. Since the treatment of Brucellosis was unsuccessful, other disease processes were investigated and extracellular and intracellular amastigots were detected in the bone marrow aspirate preparations. Kala-azar dipstick (rk-39) was also positive. We present a 16 year-old girl who was diagnosed with Kala-azar and Brucellosis together infection and successfully treated.
Viseral leishmaniasis; Leishmania türüne ait protozoal parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır. Brusellozis; insanlara enfekte hayvanlardan bulaşan zoonotik bir hastalıktır. On altı yaşında kız hasta kliniğimize güçsüzlük, miyalji, solukluk, karın ağrısı, ayaklarda şişlik, tüm vücutta döküntü şikayetleri ile başvurdu. Yapılan klinik muayenede ateş yüksekliği, splenomegali, üst ve alt ekstremitelerde ödem ve tüm vücutta eritem tespit edildi. Hastaya ait Brusella aglütinasyon testi 1/640 titre ile pozitif idi. Hastaya başlanan Brusella tedavisinin başarısız olması üzerine yapılan kemik iliği incelemesinde hücre içi ve hücre dışı amastigotlar tespit edildi. Kalaazar dipstick testi (rk-39) pozitif idi. Kala-azar ve Brusellozis tanısı ile başarılı şekilde tedavi edilen 16 yaşında kız hasta tarafımızdan sunuldu.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903888
http://hdl.handle.net/11452/11652
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_8.PDF311 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons