Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11650
Title: İmmün yetmezlikli hastalarda görülen enfeksiyonlar
Other Titles: Infections in patients with immune deficiency
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Kılıç, Sara Şebnem
Keywords: İmmün yetmezlik
Antibiyotik
Bruton hastalığı
DiGeorge sendromu
Timus hipoplazisi
Immune deficiency
Bruton disease
DiGeorge sendrome
Thymus hypoplasia
Antibiotic
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. Ş. (2005). "İmmün yetmezlikli hastalarda görülen enfeksiyonlar". Güncel Pediatri, 3(2), 40-46.
Abstract: Antikor yapım defekti en sık görülen immün yetmezlik grubudur. Bu hastalık grubu tüm immünglobulinlerin düşük olduğu agammaglobulinemi gibi ağır hastalık tablolarını içerebildiği gibi daha hafif klinik seyirli normal immunglobulin seviyelerine sahip ancak spesifik antikor eksikliği olan hastaları da içerebilmektedir. Humoral immün yetmezlikler tüm immün yetmezliklerin %60 kadarını oluşturmaktadır. Antikorlar konak defansının en etkili unsurlarından biridir. ‹nfeksiyon amili mikroorganizmaya bağlanan antikorlar opsonizasyonu artırarak makrofaj ve polimorfonükleer lökositlerin fagositozunu kolaylaştırmaktalardır. Ig M ve Ig G klasik yolak aracılıklı kompleman sistemini aktive ederek mikroorganizmanın lizisine ve mikroorganizma yüzeyine C3b kompleman komponentinin bağlanması yoluyla opsonizasyonunu artırmaktadır. Etkilenen bireyler piyojenik ajanlardan özellikle H. ‹nşuenzae, S. Pneumoniae, Staphylococci etkenli enfeksiyonlar geçirmektedirler. Tekrarlayan pnömoni, otitis media, sinüzit, sepsis en sık görülen klinik bulgulardandır. T hücre fonksiyonları normal olan bu hastalarda viral enfeksiyonlar hafif seyretmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911601
http://hdl.handle.net/11452/11650
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_8.PDF128.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons