Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11648
Title: Döşemelik kumaş üreten bir işletmede randıman analizi
Other Titles: Efficiency analysis of a factory producing upholstery fabrics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Meriç, Binnaz
Özkal, Ayşe
Keywords: Dokuma randımanı
İplik kopuşu
Makine duruşu
Mekanik duruşlar
Weaving
Efficiency
Yarn breaks
Machine stops
Mechanical breakdowns
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meriç, B. ve Özkal, A. (2002). "Döşemelik kumaş üreten bir işletmede randıman analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 131-140.
Abstract: Dokuma makinelerinde randımanı ve ürün kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi iplik kopuşlarıdır. İplik kopuşlarının azaltılması aynı zamanda işçi sayısını ve işletme maliyetlerini de etkileyecektir. Bu çalışmada döşemelik kumaş üreten bir dokuma işletmesinde iplik kopuşların analiz edilmiş, üretim sırasında ortaya çıkan duruşlar ve mekanik arızalar incelenmiştir
One of the most important factors which affects efficiency of weaving machine and fabric quality is yarn breaks. Reduction in yarn breaks also reduces number of weavers and production costs. In this study, yarn breaks are analyzed and machine stops and mechanical breakdowns during production are examined. Key Words: Weaving,efficiency, Yarn breaks, Machine stops, Mechanical breakdowns.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202901
http://hdl.handle.net/11452/11648
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_13.pdf241.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons