Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11646
Title: A study on the thermal-entry length problem in ducts with constant surface temperature
Other Titles: Sabit yüzey sıcaklığına sahip borularda ısıl-giriş uzunluğu problemi üzerine bir çalışma
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Kılıç, Muhsin
Keywords: Thermal-entry length
Heat transfer in ducts
Isıl-giriş uzunluğu
Borularda ısı transferi
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, M. (2002). "A study on the thermal-entry length problem in ducts with constant surface temperature". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 117-124.
Abstract: In this paper a systematic procedure is introduced to deal with thermal entry length problem in tubes with constant surface temperature. Alternative relations are derived to calculate the rate of heat transfer and Nusselt number. An approximate relation between dimensionless temperature and dimensionless axial coordinate is proposed. A correlation is determined for the calculation of mean Nusselt number. Comparisons are made with available infinite series solutions. It is concluded that the proposed equations gives good results especially close the entrance region. Key Words: Thermal-entry length, Heat transfer in ducts.
Bu çalışmada sabit yüzey sıcaklığına sahip borularda ısıl-giriş uzunluğu probleminin çözümü için sistematik bir yöntem sunulmaktadır. Isı transferini ve Nusselt sayısını hesaplamak için alternatif bağıntılar çıkarılmıştır. Boyutsuz eksenel koordinat ve boyutsuz sıcaklık arasındaki ilişki için bir bağıntı önerilmiştir. Ortalama Nusselt sayısının belirlenmesi için bir korelasyon geliştirilmiştir. Sonuçlar sonsuz seri çözümleri ile karşılaştırılmış ve bu çalışmadaki bağıntıların oldukça iyi sonuç verdiği gösterilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202899
http://hdl.handle.net/11452/11646
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_11.pdf197.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons