Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11644
Title: Kalite fonksiyonu yayılımı ve bir uygulama
Other Titles: Quality function deployment and an application
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Güllü, Emin
Ulcay, Yusuf
Keywords: Kalite
Kalite fonksiyonu yayılımı
Ürün geliştirme
Quality
Quality function deployment
Product development
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllü, E. ve Ulcay, Y. (2002). "Kalite fonksiyonu yayılımı ve bir uygulama". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 71-91.
Abstract: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel yenilikler ve isteklere ayak uydurmaya çalışmak, üretim veya servis sektöründeki kuruluşlar için her geçen gün daha da artan bir zorunluluk haline gelmektedir. Herhangi bir üretim şirketi, bu rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek için sürekli olarak yeni yaklaşımlar denemekte ve başarılı bulunanlar uygulamaya konulmaktadır. Bu konuda günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan yaklaşımlardan birisi Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment)’dır. Bu çalışmada, bir ürün geliştirme süreci boyunca uygulanabilecek bir kalite tekniği olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD)’nin uygulanma aşamalarından bahsedilmekte ve kablo üreten bir firmaya bu uygulama tatbik edilerek sonuçların nasıl değerlendirileceği gösterilmektedir.
Nowadays, it is nearly getting necessary to adopt fast growing industrial developments and demands for the companies in manufacturing or service market. In order to stay in competitive market, the companies try new approaches and put the successful ones into application. One of the widely used approaches is, today, Quality Function Deployment (QFD). In this study, the basic steps of Quality Function Deployment approach is presented. Also an example of application of QFD to a company is given as a project.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202897
http://hdl.handle.net/11452/11644
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_9.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons