Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTuran, Sevcan Atay-
dc.contributor.authorEsenay, Figen Işık-
dc.contributor.authorGüven, Menevşe-
dc.date.accessioned2020-06-19T07:52:57Z-
dc.date.available2020-06-19T07:52:57Z-
dc.date.issued2016-04-21-
dc.identifier.citationTuran, S. A. vd. (2016). "Kanserli çocuklarda kemoterapi sonrası görülen semptomlar". Güncel Pediatri, 14(2), 74-81.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902873-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11338-
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışma çocuklarda kemoterapi tedavisine bağlı ortaya çıkan semptomların belirlenmesini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya bir yıl süresince bir onkoloji hastanesi çocuk onkoloji kliniğinde yatarak kemoterapi alan 46 çocuk ve ergen dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, tanıtıcı bilgi formu ve “Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği” (10-18 yaş) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan kanserli çocukların yaş ortalamasının 13,47±2,14 yıl olduğu ve büyük bölümünün (%41,3) non-Hodgkin lenfoma tanısı ile izlendiği görülmüştür. Yatarak kemoterapi alan çocukların, tedaviden sonra bir hafta içinde en sık deneyimlediği semptomların; halsizlik (%76,1), sinirlilik (%69,6), saç dökülmesi (%65,2), bulantı (%60,9) ve üzgün olma (%60,9), en az deneyimlediği semptomların ise el ve ayaklarda şişme (%8,7) ve idrar yapma sorunları (%6,5) olduğu saptanmıştır. En çok sıkıntı yaratan semptomlar ise baş dönmesi (%66,6), yutma güçlüğü (%64,3), ağrı (%47,8) ve saç kaybıdır (%43,4). Sonuç: Tedavi sonrası çocukların halen yüksek prevelansta semptomlar deneyimledikleri, psikolojik semptomların daha yoğun yaşandığı ve fiziksel semptomların daha çok rahatsızlık yarattığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIntroduction: Identification of symptoms resulted from chemotherapy in children. Materials and Methods: In this study 46 children and adolescents who had chemotherapy in a pediatric oncology clinic of an oncology hospital were included. Sociodemographic questionnaire and Memorial Symptom Assessment Scale (10- 18 years) were used as data collection tool. Results: In this survey the mean age of children with cancer was 13.47±2.14 years and the majority of them (41.3%) were monitored with non-Hodgkin’s lymphoma diagnosis. The most common symptoms in children who had chemotherapy in hospital were fatigue (76.1%), feeling nervous (69.6%), alopecia (65.2%), nausea (60.9%) and feeling sad (60.9%), while the least common symptoms were swelling in the arms/legs (8.7%) and problems in urination (6.5%). The most troublesome symptoms were dizziness (66.6%), difficulty in swallowing (64.3%), pain (47.8%) and hair loss (43.4%). Conclusions: It was seen that the children still experience high prevalence of posttreatment symptoms, they had more intense psychological symptoms and physical symptoms caused more discomfort.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKansertr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectSemptomlartr_TR
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectSymptomsen_US
dc.titleKanserli çocuklarda kemoterapi sonrası görülen semptomlartr_TR
dc.title.alternativeSymptoms in children after chemotherapyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage74tr_TR
dc.identifier.endpage81tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_4.PDF308.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons