Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11335
Title: Annelerin bebek sağlığında D vitamini kullanımına ilişkin bilgi ve uygulamaları
Other Titles: Knowledge and practices of mothers regarding use of vitamin D for infant health
Authors: Dağhan, Şafak
Toraman, Aynur Uysal
Yelten, Gülçin
Taşkıran, Gülcan
Savan, Fatma
Keywords: D vitamini
D vitamini eksikliği
Bebek sağlığı
Annelerin bilgi ve uygulamaları
Vitamin D
Vitamin D deficiency
Infant health
Mothers' knowledge and practice
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağhan, Ş. vd. (2019). "Annelerin bebek sağlığında D vitamini kullanımına ilişkin bilgi ve uygulamaları". Güncel Pediatri, 17(1), 58-70.
Abstract: GİRİŞ: D vitamini yetersizliği dünya çapındaki nüfusun neredeyse % 50'sini etkilemektedir. Bebekler, hamileler ve yaşlılar bu durumdan en çok etkilenen gruplardır. Bu çalışmanın amacı, annelerin bebek sağlığı için D vitamini kullanımına ilişkin bilgi ve uygulamalarını incelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma, İzmir'de altı Aile Sağlığı Merkezi‟nde gerçekleştirildi. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket formu aile sağlığı merkezlerine kayıtlı ve araştırmaya katılıma gönüllü olan 286 anneye uygulanmıştır. BULGULAR: Annelerin %46,9‟unun gebelikte D vitamini kullanımıyla ilgili eğitim aldığı ve bunlardan %30,1‟inin eğitimlerini hemşire/ebeden aldığını belirlenmiştir. D vitamini kullanımı konusunda eğitim almış annelerin %88,1'inin gebelik süresince D vitamini desteği kullandığı, eğitim almayan annelerin ise %57,7'sinin gebelik süresince D vitamini desteği kullanmadığı tespit edildi (X²=32,28, p<0,05). Ayrıca annelerin %87,8‟sinin bebeklerine oral D vitamini desteği verdiği, %75,9‟unun ise güneş ışınlarından yararlanmak için bebeklerini dışarı çıkardıkları bulundu. SONUÇ: Annelerin bebek sağlığı ile D vitamini arasındaki ilişki üzerine bilgi düzeyi ve uygulamalarının yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Sağlık profesyonelleri özellikle ebeler ve hemşireler, D vitamini kullanımına ilişkin annelerin ve bebeklerin sağlığını korumak ve iyileştirmek için anne ve bebek izlemlerini arttırmalı ve eğitim ve danışmanlık sağlamalıdır.
INTRODUCTION: Vitamin D insufficiency affects almost 50% of the population worldwide. The groups most affected by this situation are infants, pregnant women, and elderly people. This study examines the knowledge and practices of mothers regarding the use of vitamin D for infant health. MATERİALS and METHODS: This descriptive study was conducted at six Family Health Centers in İzmir, Turkey. Data was collected using a questionnaire developed based on the literature by the researchers. The questionnaire was administered to 286 mothers who had registered to the centers and volunteered for participating in the study. RESULTS: It was determined that 46.9% of the mothers received education on the use of vitamin D during pregnancy, with 30.1% of them stating that they received education from nurses or midwives. It was found that 88.1% of the mothers who had received education on the use of vitamin D used vitamin D supplements during their pregnancy, whereas 57.7% of the mothers who had not received any education did not use vitamin D supplements during their pregnancy (X²=32.28, p<0.05). Furthermore, 87.8% of the mothers gave oral supplementations of vitamin D to their infants, whereas 75.9% of them put their babies outside to increase their exposure to sunlight. CONCLUSIONS: The level of knowledge the mothers had on the relationship between infant health and vitamin D was not satisfactory. Health care professionals, especially midwives and nurses, should increase the monitoring of mothers and infants regarding use of vitamin D and provide education and counselling to protect and improve the health of mothers and infants.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679277
http://hdl.handle.net/11452/11335
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_5.pdf924.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons