Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11327
Title: Hasta güvenliği kültürü
Other Titles: Patient safety culture
Authors: Manav, Gülay
Karademirler, Yüksel
Keywords: Hasta güvenliği kültürü
Hasta güvenliği
Sağlık çalışanları
Patient safety culture
Patient safety
Health care workers
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Manav, G. ve Karademirler, Y. (2018). "Hasta güvenliği kültürü". Güncel Pediatri, 16(3), 103-116.
Abstract: Kurumların başarısında önemli yer tutan hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi için; hastalara hizmet, müşteri odaklı olma ve bilgi çağındaki gelişmelerle hizmet sektöründe öncelikle sağlık kurumlarında hizmet sunumunda belirli standartları da beraberinde gerektirmektedir. Hasta güvenliği kültürünün oluşmasında verilen sağlık hizmetleri ile birlikte hastaların güvenliğinin de değerlendirilmesi hizmet kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; hasta güvenliğinin önemini vurgulayarak, kurumlarda hasta güvenliği kültürü oluşturulmasının önemini ve bu konuda hemşirelere düşen rol ve sorumlulukları ortaya koymaktır.
Development of the patient safety culture which holds an important place in the success of institutions. Customer-oriented and information-age developments in the service sector primarily in the provision of service in healthcare institutions require specific standards. The evaluation of the safety of patients with the health services provided in the formation of patient safety culture increases the quality of service. The purpose of this study is emphasizing the importance of patient safety, the importance of establishing a culture of patient safety in institutions, and the role and responsibilities of nurses in this regard.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577771
http://hdl.handle.net/11452/11327
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_8.pdf733.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons