Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11292
Title: Pediatrik üveitler
Other Titles: Pediatric uveitis
Authors: Çelik, Tuba
Keywords: Pediatrik
Çocukluk çağı
Üveit
Pediatric
Childhood
Uveitis
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, T. (2018). "Pediatrik üveitler". Güncel Pediatri, 16(2), 230-246.
Abstract: Pediatrik üveitler, farklı kliniklerde ortaya çıkması, ambliyopi riski ve tedavi yönetimindeki kısıtlılıklar nedeniyle klinisyenler için önemli bir yere sahiptir. Çocukluk çağındaki üveitler genellikle rutin göz muayenesi sırasında tespit edilmekte ve tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Hastalar inflamasyona tolerans geliştirmesi için beklenilen dönemde ya da suboptimal tedavi ile takip edildikleri dönemde glokom, katarakt, ambliyopi ve bant keratopati gibi ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu derlemede, çocukluk çağındaki başlıca üveit sebepleri ve tedavi yaklaşımları ele alınmıştır.
Pediatric uveitis is important for clinicians due to various clinical presentations, the risk of ambliyopia and the limitation of treatment modalities. Childhood uveitis is often recognized during routine eye examination and may cause severe complications because of the limitation of treatment modalities. The patients are encountered with severe complications such as glaucoma, cataract, amblyopia and band keratopathy in the period which is passing by waiting for the development of tolerance to inflammation or follow-up with suboptimal treatment. In this review, the main causes of childhood uveitis and the treatment aproaches are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/518486
http://hdl.handle.net/11452/11292
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_20.pdf573.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons