Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11258
Title: Çocukluk yaş grubunda kolon striktürü ile prezente olan crohn hastalığı: Nadir bir olgu
Other Titles: Crohn's disease in a child with colonic stricture: A case report
Authors: Baştürk, Ahmet
Artan, Reha
Yılmaz, Aygen
Oztek, Alp
Keywords: Crohn hastalığı
Çocuk
Kolon
Crohn disease
Child
Colon
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baştürk, A. vd. (2018). "Çocukluk yaş grubunda kolon striktürü ile prezente olan crohn hastalığı: Nadir bir olgu". Güncel Pediatri, 16(1), 145-154.
Abstract: Crohn Hastalığı (CH) tüm gastrointestinal sistemi transmural ve segmental olarak tutabilen multisistemik bir hastalık olup tutulum yerine göre çok çeşitli semptomlar ile hastalar başvurabilmektedir. On beş yaşında şiddetli karın ağrısı ile başvuran hastada yapılan incelemelerde sağ kolonda darlık gözlenmiş olup CH ile uyumlu saptandı. İzleminde cilde fistülize olan, karın içinde abse gelişen hastanın tedavisinde kortikosteroid, azathiopurin, mesalazin, metotreksat, infliksimab ve antibiyotik tedavisi ile düzelme sağlandı. İzlemde şikayetleri gerileyen hastanın kontrollerinde karın içi abseleri ve kolon darlığı geriledi. Crohn Hastalığında, daha çok erişkin dönemde geç dönem komplikasyonu olarak karşılaştığımız bağırsak striktürü ile prezente olan CH saptadığımız çocuk hastayı sunmak istedik.
Crohn’s Disease (CD) is a multisystemic disease which may affect gastrointestinal system transmural and segmental and patients may present with any kind of symptoms. An investigation on 15-year-old patient who presented with severe abdominal pain revealed narrowing in right colon and found consistent with CD. The patient who devepoled an abcess fistulized to the skin during the follow-up showed improvement after treatment with corticosteroid, azathioprine, mesalazine, methotrexate, infliximab, and antibiotics. During follow-up, intra-abdominal abcesses and narrowing of the colon regressed along with patient’s symptoms. We wanted to present this case where our patient was diagnosed with CD after presenting with colon stricture which is more commonly seen as late stage complication in adult CD.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/450838
http://hdl.handle.net/11452/11258
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_15.pdf857.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons