Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11249
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKangalgil, Melda-
dc.contributor.authorÖzçelik, Ayşe Özfer-
dc.date.accessioned2020-06-17T05:53:30Z-
dc.date.available2020-06-17T05:53:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationKangalgil, M. ve Özçelik, A. Ö. (2018). "Serebral palsili çocukların beslenme durumunun değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 16(1), 69-84.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/450682-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11249-
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Serebral Palsili (SP) çocukların beslenme durumunu ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde yaşayan gelişigüzel örnekleme ile seçilen Serebral Palsi tanısı almış, 7-17 yaş aralığında ve oral beslenebilen 40 çocuk oluşturmuştur. Araştırma verileri anket formu ile çocukların ebeveynlerinden biri ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çocukların besin tüketim durumunu belirlemek için 24 saati hatırlatma yöntemi ile bir günlük besin tüketimleri öğrenilmiştir. BULGULAR: Çocukların %60,0’ı erkek, %40,0’ı kız olup, ortalama yaş 12,3±3,3 yıldır. Çocukların %30,0’unun aşırı zayıf, %20,0’sinin zayıf, %12,5’inin kilolu ve %2,5’inin obez olduğu bulunurken; sadece %35,0’inin normal Beden Kütle İndeksi (BKİ)’nde olduğu saptanmıştır. Çocukların %52,5’inin yemek yeme ile ilgili problemleri olduğu belirlenmiştir. Yemek yerken en çok görülen problemler; yemeği ağzında bekletme (%73,5), yemek sırasında yiyecekleri dökme (%58,0) ve yemek sırasında öksürme veya tıkanma nöbetidir (%42,0). Sıklıkla rastlandığı belirtilen sorunlarda en yüksek oranı salya akması almıştır (%42,5). İki haftadan daha kısa süre içinde karşılaşıldığı belirtilen sorunlarda %22,5 ile iştahsızlık ve konstipasyon ikinci, yutma ve çiğneme güçlüğü, besinlere ilgisizlik %20,0 ile üçüncü sıradadır. Serebral Palsili çocukların %80,0’inin günlük diyetleri ile posayı, %72,5’inin kalsiyumu, %67,5’inin folatı yetersiz aldıkları belirlenmiştir. Genel olarak enerji alımları yetersiz bulunurken; protein alımlarının yeterli olduğu saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Beslenme sorunlarının belirlenmesi ve soruna özel çözümün belirlenmesi ile beslenme durumunun geliştirilmesi, SP’li çocuklar için daha iyi bir yaşam kalitesini beraberinde getirecektir.tr_TR
dc.description.abstractINTRODUCTION: This study was planned and conducted to determine the nutritional status of children with Cerebral Palsy (CP), and the factors affecting it. METHODS: The sample of the study consists of randomly selected 40 children diagnosed with CP, who were between the ages 7-17, who lived in the province of Ankara, and who were able to eat orally. Research data was collected by face to face interviews with one of the parents by a questionnaire. To determine the status of food consumption, one-day consumption information was obtained by the repeated 24-hour recalls. RESULTS: Of the children, 60.0% were boys and 40.0% were girls with the mean age of 12.3 ± 3.3 years. It was determined that 30.0% of the children were extremely underweight, 20.0% were underweight, 12.5% were overweight, and 2.5% were obese while only 35.0% of them were found to have normal Body Mass Index (BMI). 52.5% of the children had eating problems. Most common problems encountered during eating were keeping the food in the mouth (73.5%), spilling the food over (58.0%), and coughing or choking spells during eating (42.0%). Of the most commonly encountered problems, drooling was most frequent (42.5%). Of the reported problems encountered in less than two weeks, loss of appetite and constipation rank the second by 22.5%; swallowing and chewing difficulties, and lack of interest in food rank third by 20.0%. It was demonstrated that of the children with cerebral palsy, 80.0% had insufficient intake of fiber, 72.5% had insufficient intake of calcium, and 67.5% had insufficient intake of folate. In general, the energy intake was found not sufficient; while protein intake was adequate. DISCUSSION AND CONCLUSION: To determine the feeding problems and improving the nutritional status by developing problem specific solutions will bring along better life quality for the children with CP.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSerebral palsitr_TR
dc.subjectBüyümetr_TR
dc.subjectDiyettr_TR
dc.subjectMalnutrisyonen_US
dc.subjectCerebral palsyen_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectDieten_US
dc.subjectMalnutritionen_US
dc.titleSerebral palsili çocukların beslenme durumunun değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of nutritional status in children with cerebral palsyen_US
dc.typeArticleen_US
dcterms.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage69tr_TR
dc.identifier.endpage84tr_TR
dc.identifier.volume16tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_7.pdf859.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons