Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11238
Title: Bir olgu eşliğinde asetilsalisilik asite bağlı karaciğer toksisitesi gelişen akut romatizmal ateş hastasına yaklaşım
Other Titles: Case presentation: Approach to acute rheumatic fever patient with hepatotoxicity due to acetylsalicylic acid
Authors: Güvenç, Osman
Çimen, Derya
Aslan, Eyüp
Emiroğlu, Haldun
Arslan, Derya
Oran, Bülent
Keywords: Akut romatizmal ateş
Asetilsalisilik asit
Hepatotoksisite
Acute rheumatic fever
Acetylsalicylic acid
Hepatotoxicity
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güvenç, O. vd. (2017). "Bir olgu eşliğinde asetilsalisilik asite bağlı karaciğer toksisitesi gelişen akut romatizmal ateş hastasına yaklaşım". Güncel Pediatri, 15(3), 102-107.
Abstract: Ülkemizde sık görülen akut romatizmal ateş hastalığının tedavisinde artrit veya hafif kardit tablosu olduğunda ilk tercih edilen ilaç asetilsalisilik asittir. Tedavi sırasında birçok yan etki ile karşılaşılabilir. Akut romatizmal ateş tanısı konulan 10 yaşındaki erkek hastada asetilsalisilik asit tedavisi sırasında karaciğer toksisitesi gelişti. Bu durumun çocuk kardiyoloji pratiğinde her zaman görülebilme ihtimalinden ve tedavi yaklaşımı ile ilgili literatür bilgilerinin kısıtlı olmasından dolayı hasta, olgu olarak sunuldu.
Treatment with acetylsalicylic acid is the first choice for arthritis and mild carditis of acute rheumatic fever which is a common disease in our country. There may be many adverse reactions during treatment. 10 year-old male patient diagnosed as acute rheumatic fever had hepatotoxicity due to acetylsalicylic acid therapy. This clinic manifestation has the possibility that can be seen always in pediatric cardiology practice.This case is presented due to limited literature on the treatment of patients with hepatotoxicity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354462
http://hdl.handle.net/11452/11238
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_3_12.pdf699.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons