Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11236
Title: Ambliyopi ve güncel tedavi yaklaşımları
Other Titles: Amblyopia and current treatment approaches
Authors: Çelik, Tuba
Keywords: Ambliyopi
Göz tembelliği
Kapama tedavisi
Ambliyopia
Lazy eye
Occlusion therapy
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, T. (2017). "Ambliyopi ve güncel tedavi yaklaşımları". Güncel Pediatri, 15(3), 78-86.
Abstract: Ambliyopi, çocukluğun erken dönemlerinde sağlıklı görme gelişiminin sağlanamaması sonucu ortaya çıkan görme keskinliğinde azalma durumudur. Refraksiyon kusuru, şaşılık, anatomik ya da konjenital engeller gibi ambliyopiye neden olan risk faktörlerinin ortadan kaldırılması görme gelişiminin arttırılmasını sağlar. Günümüzde erişkinlerde de tedavinin mümkün olduğunu savunan çalışmalar olsa da genel kabul gören görüş ambliyopinin erken tedavi edilmediği takdirde, geri döndürülemez ve yaşam boyu etkisini gösteren bir görme azlığına sebep olmasıdır . Bu derlemede, aileler ve klinisyenler açısından son derece önemli bir durum olan ambliyopinin nedenleri ve günümüzdeki tanı ve tedavi yaklaşımları ele alınmaya çalışılmıştır.
Ambliyopia is decrease on visual acuity due to the inhibition of healthy visiual development during early childhood. The visual development may increase by recovery of the risk factors such as refractive errors, strabismus, anatomic and congenital disorders. Today, there are many studies that defend the possibility of ambliyopia treatment in adults however, the main accepted view is if ambliyopia is not treated in early period, it will cause irreversible and life-time affecting visiual loss. In this review, we have tried to discuss the causes, diagnosis and treatment approaches of ambliyopia which is an important disease for families and clinicians.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/353953
http://hdl.handle.net/11452/11236
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_3_10.pdf528.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons