Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11234
Title: Flash glucose monitoring experiences of the families of the patient with Type 1 diabetes mellitus
Other Titles: Tip 1 diyabetli ailelerin “Flash glucose monitoring” deneyimleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Endokrin Bilim Dalı.
Eren, Erdal
Tarım, Ömer
Keywords: Type 1 diabetes
Children
Continuous glucose monitoring
Flash glucose monitoring
Tip 1 diyabet
Çocuk
Devamlı kan şeker izlemi
Flash glukoz izlemi
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. ve Tarım, Ö. (2017). "Flash glucose monitoring experiences of the families of the patient with Type 1 diabetes mellitus". Güncel Pediatri, 15(3), 52-59.
Abstract: Aim: Patients with type 1 diabetes and their families are increasingly interested in technological development in glucose monitoring. The comfort of frequently monitoring with flash glucose monitoring (Freestyle Libre/Abbott) is appealing although it is not commercially available yet in Turkey. In this study, we aimed to investigate the data obtained by this method as well as the experience, satisfaction, and the problems encountered by the families. Materials-Methods: A questionnaire was given to the families of diabetic patients by a web based program. The questions involved information about age, gender, last HbA1c, and duration of diabetes as well as information about the device. Repetitious answers, incomplete data, and patients above 18 years of age were not included. Results: Mean age of the 72 patients was 8.29 years and 42% was male. Mean duration of diabetes was 2.6 years and mean HbA1c was 7.27%. Freestyle Libre was used for 5.6 months (15 days-19 months). The families had heard about the device from internet (62%), friend (23.9%), doctor (9.9%), or relatives (4.2%). In response to confirmation of the results by finger stick measurement, 70.8% said sometimes, 27.8 frequently, 1.4% no. HbA1c was claimed to improve in 73.6%, and it did not change in 23.6%. 96% reported that the device made their life easier and 97% was willing to recommend it to other families. Conclusions: The families are in search to make glucose monitoring easier for their children. Although, they have some concerns about the reliability of the measurements at extremely high and low blood glucose levels, they are happy because it is easy and practical to use.
Amaç Tip 1 diyabetli birey ve ailelerin teknolojik cihazlara ilgisi giderek artmaktadır. Devamlı kan şeker takibinin ailelerde oluşturduğu güven ve rahatlıktan dolayı ülkemizde piyasaya sürülmese de “Freestyle Libre (Abbott)” isimli cihazın kullanımında artış dikkati çekmektedir. Burada cihazını kullanan diyabetik bireylerin verileri, ailelerin cihaz ile ilgili tecrübe, memnuniyet ve sorunları araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Diyabetli ailelerin oluşturduğu sosyal platformdaki toplulukta, web tabanlı bir anket ile değerlendirme yapıldı. Anket, diyabetiklerin yaş, cinsiyet, ortalama Hba1c, diyabetin süresi gibi soruların yanında cihaz ile ilgili farklı soruları içeriyordu. Anket anne ve/veya babalar tarafınca dolduruldu. Tekrar yanıtlar, eksik veriler, 18 yaş üstü bireyler çalışmadan çıkarıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 72 olgunun ortalama yaşı 8,29 yıl olup, %42’si erkekti. Diyabet süresi 2,6 yıl, son HbA1c ortalaması %7,27 saptandı. Cihazın ortalama 5,6 ay (15 gün-19 ay) süreyle kullanıldığı dikkati çekti. Aileler cihazı, internet (%62), arkadaş (%23,9), doktor (%9,9) ve akrabalarından (%4,2) öğrenmişlerdi. “Cihazı parmak ucu kan şeker ölçümü ile teyit ediyor musunuz?” sorusuna %70,8 evet bazen, %27,8 “evet sıklıkla”, %1,4 “hayır” yanıtı verildi. “Cihaz kullanımından sonra Hba1c veya kan şeker izleminde düzelme oldu mu?” sorusuna %73,6 “evet oldu”, %23,6 “hayır aynı seyretti” yanıtı alındı. Ailelerin %96’si cihazın hayatlarını kolaylaştırdığını, yaklaşık %97’si diğer ailelere bu cihazı tavsiye ettiklerini bildirdi. Sonuç: Tip 1 diyabetin tedavisinin kesin çözüme ulaşmaması nedeniyle insülin tedavi ve kan şekeri ölçümünde, aileler çocuklarının daha rahat edebileceği teknolojik cihazlara yönlenmektedir. Cihazın yüksek ve düşük kan glukoz değerlerinde güvenilirliği ile ilgili çeşitli endişeleri olsa da kullanım kolaylığı ve pratikliğinden dolayı memnuniyet artmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/353879
http://hdl.handle.net/11452/11234
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_3_7.pdf864.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons