Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11233
Title: Çocukluk çağında böbrek apsesi: Beş vakalık bir seri ve literatürün gözden geçirilmesi
Other Titles: Renal abscess in childhood: Report of five cases and review of literature
Authors: Taktak, Aysel
Çaycı, Fatma Şemsa
Acar, Banu
Uncu, Nermin
Çakar, Nilgün
Keywords: Böbrek apsesi
Renal abscess
Çocukluk
Childhood
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taktak, A. vd. (2017). "Çocukluk çağında böbrek apsesi: Beş vakalık bir seri ve literatürün gözden geçirilmesi". Güncel Pediatri, 15(3), 46-51.
Abstract: Böbrek apsesi çocukluk çağında nadir görülür ve özgün belirtileri olmadığından tanıda güçlükler olabilir. Hastaların tanısında klinik, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri yardımcıdır. Tanıyı takiben hızla antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Bazı olgularda perkütan ve/veya cerrahi drenaj, ciddi olgularda ise nefrektomi gerekebilir. Bu çalışmada böbrek apsesi olan 5 hasta tartışılmış ve literatür gözden geçirilmiştir.
Renal abscess is uncommon in childhood and due to nonspecific clinical features there could be diagnostic difficulties. Clinical features, laboratory findings and imaging modalities are helpful in diagnosis. Subsequent to diagnosis, antibiotic treatment should be initiated promptly. In some cases percutaneous drainage or surgery is needed. In severe cases even nephrectomy is indicated. In this study, five patients with renal abscess are discussed and literature is reviewed
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/353918
http://hdl.handle.net/11452/11233
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_3_6.pdf735.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons