Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11194
Title: Correctable cause of dilated cardiomyopathy in an infant with heart failure: ALCAPA syndrome
Other Titles: Süt çocuğunda kalp yetersizliği ile başvuran dilate kardiyomiyopatinin düzeltilebilir bir nedeni: ALCAPA sendromu
Authors: Güvenç, Osman
Saygı, Murat
Öztürk, Erkut
Güzeltaş, Alper
Keywords: ALCAPA syndrome
Dilated cardiomyopathy
Echocardiography
ALCAPA sendromu
Dilate kardiyomiyopati
Ekokardiyografi
Issue Date: 19-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güvenç, O. vd. (2017). "Correctable cause of dilated cardiomyopathy in an ınfant with heart failure: ALCAPA syndrome". Güncel Pediatri, 15(1), 47-50.
Abstract: Anomalous origin of the left coronary artery arising from pulmonary artery ALCAPA syndrome is a rare congenital heart disease seen in children. If untreated, it may lead to congestive heart failure, dilated cardiomyopathy (DCM), ischemic and arrhythmic complications may lead to patient’s death. ALCAPA is diagnosed with echocardiography; in the patients of suspected diagnosis, computerized tomography, magnetic resonance imaging and cardiac catheterization are used for further testing. Surgically correctable ALCAPA syndrome must be considered as etiology of DCM in children. In this report, we presented the case of an infant that was referred to our center with the diagnosis of DCM, who was echocardiographically diagnosed with ALCAPA syndrome and successfully treated with surgery, as well as a review of recent literature.
Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi olarak tanımlanan ALCAPA sendromu, çocuklarda nadir görülen bir konjenital kalp hastalığıdır. Tedavi edilmediği zaman konjestif kalp yetmezliği, dilate kardiyomiyopati (DKM), iskemik ve aritmik komplikasyonlarla hasta kaybedilebilir. Tanı ekokardiyografi bulgularıyla koyulur, tanıdan şüphelenilen olgularda bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve kalp kateterizasyonu gibi ileri tetkiklerden faydalanılabilir. Çocukluk çağında DKM tanısı alan hastalarda etiyolojide, cerrahi olarak düzeltme şansı olan ALCAPA sendromu mutlaka düşünülmelidir. Bu yazıda, merkezimize DKM tanısıyla sevk edilen, ekokardiyografi ile ALCAPA sendromu tanısı konulup, başarılı cerrahi tamir yapılan hasta olgu sunumu yapıldı ve son literatür gözden geçirildi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902834
http://hdl.handle.net/11452/11194
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_7.PDF661.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons