Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11184
Title: Management of gestational diabetes mellitus: Selfefficacy and perinatal outcomes
Other Titles: Gestasyonel diyabetes mellitus yönetimi: Öz-etkililik ve perinatal sonuçlar
Authors: Gerçek, Emine
Şen, Hakan
Keywords: Gestational diabetes
Self-efficacy
Perinatal outcomes
Gestasyonel diyabet
Öz-etkililik
Perinatalsonuçlar
Issue Date: 17-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gerçek, E. ve Şen, H. (2015). "Management of gestational diabetes mellitus: Selfefficacy and perinatal outcomes". Güncel Pediatri, 13(3), 209-215.
Abstract: The purpose of this review is to give knowledge about effects on perinatal outcomes of self-efficacy in management of gestational diabetes. Gestational diabetes mellitus (GDM) is a significant health concern due to the potentially adverse outcomes for the mother and the fetus/infant. Close monitoring and treatment of GDM are important to the long-term health of a pregnant woman and her baby. More over, maternal metabolic control during pregnancy may positively impact women’s risk of later onset of type II diabetes and the risk of obesity and type II diabetes in their children. There are few studies which focus on selfefficacy and adoption of health behaviors in women with GDM; however, there is strong evidence demonstrating that health promotion behavior such as weight loss, exercise, healthy diet and self-monitoring blood glucose concentrations will decrease the risk of developing diabetes mellitus (DM). In addition, lifestyle modifications (e.g. weight loss, healthy diet, and exercise), compliance with physician appointments, and postpartum glucose screening are essential for early diagnosis and prevention of DM in women with GDM.
Bu derlemenin amacı gestasyonel diyabetin yönetiminde öz-etkililiğin perinatal sonuçlar üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermektir. Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) anne ve fetüs/yenidoğan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları nedeniyle önemli bir sağlık problemidir. GDM’nin tedavisi ve yakın monitörizasyon gebe kadın ve bebeğinin uzun dönem sağlığı için önemlidir. Dahası gebelikte maternal metabolik kontrol, kadınlarda tip II diyabet gelişme riskinin geciktirmenin yanısıra çocuklarda da obezite ve tip II diyabet gelişme riskini geciktirmektedir. GDM’li kadınlarda öz-etkililik ve sağlık davranışlarını benimseme konusunda birkaç çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, kilo kaybı, egzersiz, diyet ve kendi kendine kan glukozu kontrolü gibi sağlığı geliştirme davranışlarının diyabet gelişme riskini azalttığını gösteren güçlü kanıtlar vardır. Gestasyonel diyabetli kadınlarda diyabetin erken tanısı ve önlenmesinde yaşam biçimi değişiklikleri (kilo kaybı, egzersiz, diyet vb.), hekim izlemi ve postpartum glukoz taraması gereklidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902919
http://hdl.handle.net/11452/11184
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_3_8.PDF317.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons