Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1110
Title: A case study on the online English conversation classes through the use of live learning program (LLP)
Other Titles: Live learning programı kullanımı kullanılarak çevrimiçi İngilizce konuşma sınıfları üzerine bir vaka araştırması
Authors: Savaşkan, İlknur
Çelikbaş, Selin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Conversation classes
Live Learning Program (LLP)
Online learning
Oline learning environment
Reflective teacher diary
Student opinions
Çevrimiçi öğrenme
Çevrimiçi öğrenme ortamı
Çevrimiçi Öğrenme Programı (LLP)
Konuşma sınıfları
Öğrenci görüşleri
Yansıtıcı öğretmen günlüğü
Issue Date: 2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikbaş, S. (2018). A case study on the online English conversation classes through the use of live learning program (LLP). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: As an international language, English, is used by more than three hundred twenty eight million people (Richards & Burns, 2012) as a first, second, or foreign language for communicative purposes. This being the case, one of the aims of teaching English has become the ability to use language for online learning. The present research analyzes the teacher reflections recorded in a diary belonging to the teacher responsible of conducting online English conversation classes and also investigates the students' opinions relating to the Live Learning Program (LLP) conversation classes conducted at a private online language school. These LLP conversation classes which are conducted on weekday evenings are named as "LLP" by the private language school. Students take these courses synchoronously in an online learning environment in order to practice their English and their conversation skills. The lessons are offered to a small number of students taking online English language lessons in a Pre-Intermediate proficiency level classroom on LLP. The purpose of this study is to investigate the reflections of the teacher conducting conversation classes through the LLP and to explore the opinions of the students towards LLP conversation classes. In this sense, a qualitative case study was conducted by gathering data through a reflective teacher diary and student interviews. As a researcher teacher, I kept a diary to take detailed notes about my reflections entailing my particular experiences and exploration of the teaching and learning process during the LLP conversation classes. The interviews (each interview lasted around one hour) were conducted with five students on a voluntary basis throughout eight weeks in the conversation classes and they were recorded and transcribed verbatim. In the light of findings, the study revealed that LLP conversation classes offered various advantages to language learning in the way of the effective design of LLP, interaction between student and instructor, and between student and student. The overall findings of the study revealed that the students were very interested in LLP and pleased with the conversation classes and they had positive views on the integration of online English classes on the LLP because of its being time saving, motivating and cost saving. The findings emerged from the teacher's reflective diary notes and the interviews also showed that students prefer online lessons to face-to-face classes. In addition to these findings, the study revealed that these online conversation classes were very beneficial to students in terms of enjoyable and useful online conversation activities and their enhanced interaction with the instructor and peers in an online comfortable environment. This case study may contribute to similar future research studies of online learning by revealing the advantages and disadvantages of the online learning environment. The teacher reflections assisted with the results attempts to inform researchers of the factors that need to be taken into account, and presents recommendations for successful online learning based on the data collected from the researcher and the students. Student opinions can also contribute to a knowledge base for successful planning and implementation of effective conversation classes through online language learning programs.
Uluslararası bir dil olarak, İngilizce, iletişim amaçları için birinci, ikinci ya da yabancı bir dil olarak üç yüz yirmi sekiz milyonun üzerinde insan tarafından kullanılmaktadır (Richards & Burns, 2012). Bu durumda, İngilizce öğretmenin amaçlarından biri, dili çevrimiçi öğrenme için kullanma becerisi haline gelmiştir. Bu mevcut çalışma, özel bir dil okulunda çevrimiçi konuşma dersleri veren araştırmacı öğretmenin derslere yönelik tutmuş olduğu günlük üzerindeki düşüncelerini ve bu derslere katılım sağlayan öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Programı hakkındaki görüşlerini araştırmaktadır. Özel bir dil okulu tarafından hafta içi akşamları gerçekleştirilen bu konuşma sınıfları Çevrimiçi Öğrenme Programı (LLP) olarak adlandırılır. Öğrenciler, bu dersleri İngilizce pratik yapmak ve konuşma becerilerini geliştirmek için çevrimiçi bir öğrenme ortamında eşzamanlı olarak alırlar. Dersler, Çevrimiçi Öğrenme Programı üzerindeki Orta-Seviye yeterlilik düzeyi sınıflarında çevrimiçi İngilizce dil dersleri alan az sayıdaki öğrenciye sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çevrimiçi Öğrenme Programı aracılığıyla konuşma sınıflarını yöneten öğretmenin yansıtıcı düşüncelerini ve öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Programı üzerinde yürütülen konuşma derslerine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu bağlamda, yansıtıcı bir öğretmen günlüğü ve öğrenci görüşmeleri üzerinden veri toplanarak niteliksel bir vaka çalışması yürütülmüştür. Araştırmacı öğretmen, Çevrimiçi Öğrenme Programı üzerinde yürütülen konuşma dersleri sırasındaki deneyimlerini ve öğretme ve öğrenme sürecini keşfetme ile ilgili düşüncelerini yansıtan durumlarla ilgili ayrıntılı notlar almak için bir günlük tutmuştur. Konuşma sınıflarında sekiz hafta boyunca devam eden görüşmeler (her görüşme yaklaşık bir saat sürmüştür) beş öğrenci ile gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir ve bu görüşmeler kaydedilerek kelimesi kelimesine yazıya dönüştürülmüştür. Bu bulgular ışığında, çalışma, Çevrimiçi Öğrenme Programı üzerindeki konuşma sınıflarının, bu öğrenme programının etkili tasarımı ve öğrenci ile eğitmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki etkileşimi açısından dil öğrenimine çeşitli avantajlar sunduğunu ortaya koymuştur. Çalışma; öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Programına karşı duyduğu ilgiyi, konuşma sınıflarından memnuniyetlerini ve Çevrimiçi Öğrenme Programı üzerindeki İngilizce konuşma sınıflarının zaman kazandırıcı, motive edici ve uygun maliyetli olması açısından bu derslerin entegrasyonu hakkında öğrencilerin pozitif bakış açılarına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmen günlüğünün yansıtıcı notlarından ve öğrenci görüşmelerinden elde edilen bulgular, öğrencilerin çevrimiçi dersleri yüz yüze yapılan geleneksel derslere tercih ettiklerini de göstermiştir. Buna ek olarak, çalışma; çevrimiçi konuşma sınıflarının yararlı ve eğlenceli etkinlikleri ve çevrimiçi rahat bir ortamda öğretmen ve öğrencilerle kurulan güçlü etkileşim açısından Çevrimiçi Öğrenme Programının öğrencilere faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum çalışması, çevrimiçi öğrenme ortamının avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkararak, çevrimiçi öğrenme ile ilgili gelecekte yapılacak benzer çalışmalara katkı sağlayacaktır. Araştırma bulgularıyla desteklenen öğretmenin yansıtıcı görüşleri, araştırmacıdan ve öğrencilerden toplanan verilere dayanarak başarılı bir çevrimiçi öğrenme için dikkate alınması gereken unsurlar hakkında araştırmacıları bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca; öğrenci görüşleri, etkili konuşma sınıflarının çevrimiçi dil öğrenme programları aracılığıyla başarılı bir şekilde planlanması ve uygulanması için var olan bilgi tabanına katkıda bulunacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1110
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531350.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons