Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11098
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdemir, Ahmet-
dc.contributor.authorBaştuğ, Osman-
dc.contributor.authorAlçı, Serra-
dc.contributor.authorKorkmaz, Levent-
dc.contributor.authorHalis, Hülya-
dc.contributor.authorKorkut, Sabriye-
dc.contributor.authorÖztürk, Mehmet Adnan-
dc.contributor.authorGüneş, Tamer-
dc.date.accessioned2020-06-10T08:39:29Z-
dc.date.available2020-06-10T08:39:29Z-
dc.date.issued2014-04-13-
dc.identifier.citationÖzdemir, A. vd. (2015). "Fetüs papyraceus ile ilişkili aplazia kutis konjenita". Güncel Pediatri, 13(2), 147-150.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903728-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11098-
dc.description.abstractAplazia kutis konjenita (AKK) derinin lokalize veya geniş alanlar şeklinde yokluğu ile karakterize nadir bir anomalidir. Genellikle skalpta görülmekle birlikte, tek veya multipl lezyonlar şeklinde vücudun herhangi bir yerinde bulunabilir. On bin doğumda bir görülen AKK izole bir lezyon olarak ortaya çıkabildiği gibi, yarık damak/dudak, sindaktili, parmakların yokluğu, göz anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları ile birlikte görülebilir. AKK’nin oldukça nadir görülen bir formu da intrauterin ex olan ikiz eşine bağlı gelişen formudur. Büyük lezyonlar cerrahi onarıma gerek duyarken, küçük defektler spontan re-epitelizasyon ile iyileşebilir. Bu yazıda; nadir olarak görülen, fetüs papyraceus ile ilişkili olarak gövdesinde AKK gelişen erkek olgu sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractAplasia cutis congenita (ACC) is a rare malformation characterized by localized or a wide area absence of tissue. The disease may involve any site of the body, although usually seen on the scalp. Observed one in 10.000 births, it can occur as the ACC as an isolated lesion and may be associated with cleft palate/lip, syndactyly, absence of fingers, eye abnormalities and congenital heart disease. ACC’s a rare form due to intrauterine twin, which is a form of ex. Large lesions that require surgical repair small defects heal spontaneously with re-epithelialization. We present a rare case of newborn male with truncal ACC associated with fetus papyraceus.en_US
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAplazia kutis konjenitatr_TR
dc.subjectRe-epitelizasyontr_TR
dc.subjectİkiztr_TR
dc.subjectAplasia cutis congenitaen_US
dc.subjectRe-epithelializationen_US
dc.subjectTwinsen_US
dc.titleFetüs papyraceus ile ilişkili aplazia kutis konjenitatr_TR
dc.title.alternativeAplasia cutis congenita association with fetus papyraceusen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage147tr_TR
dc.identifier.endpage150tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_13.PDF304.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons