Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1109
Title: F. Chopin op. 10, 12 no'lu "ihtilal" etüdünün piyano tekniği yönünden incelenmesi ve piyano eğitiminde ileri düzey piyanistlik becerilerine olan katkıları
Other Titles: Examination of F. Chopin's etude op. 10, 12 "revolutionary" in terms of piano techniques and its contributions to advanced pianist skills in piano education
Authors: Sungurtekin, K. Mete
Yılmaz, Ömer Batuhan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Piyano
Piyano eğitimi
Piyano tekniği
Etüt
F. Chopin
Music education
Piano
Piano education
Piano technique
Etude
Issue Date: 16-Nov-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Ö. B. (2018). F. Chopin op. 10, 12 no'lu "ihtilal" etüdünün piyano tekniği yönünden incelenmesi ve piyano eğitiminde ileri düzey piyanistlik becerilerine olan katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, F. Chopin'in op.10, 12 no'lu "İhtilal" etüdünün yapısal analizi, ileri düzey piyanistlik becerilere olan katkısı ile piyano eğitimi alanındaki yeri ve önemi ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde sanat ve eğitim kavramlarına ve gerekliliklerine, piyano eğitiminin önemine, etüt kavramı ve tarihsel gelişimi ile etüt çalmanın piyano eğitimindeki yeri ve önemine, F. Chopin'in hayatına ve müzikal stiline yer verilmiştir. İkinci bölümde, op.10, 12 no'lu etüdün piyano tekniğine getirdiği yenilikler, bu etüdün yapısal analizi ve piyano eğitimindeki önemine yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Romantik dönemin en önemli bestecilerinden olan F. Chopin'in İhtilal etüdünün piyano tekniğine ve eğitimine sağladığı katkıların daha iyi anlaşılabilmesi, bu etütteki teknik ve müzikal kazanımların doğru bir biçimde elde edilmesi, yine bu etüdün piyano eğitimi alanındaki önemi ve piyano eğitimine olan katkıları, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu araştırmanın, ileri piyanistlik becerileri elde etmeyi hedeflemiş piyanistlere ve bu etüdü öğrencileri ile detaylı çalışmayı amaçlayan piyano eğitimcilerine yol gösterici olması amaçlanmıştır.
In this study, the structural analysis of F. Chopin's etude Op. 10 no. 12 "Revolutionary", its contributions to advanced piano skills and its importance in piano studies have been examined. In the first part of the study, the concepts of art and education and their significance, the importance of piano education, the concept of etude, its historical development and the importance of playing etudes in piano education as well as F. Chopin's life and musical style have been described. In the second part, the innovations in piano techniques introduced by Chopin's etude Op. 10 no. 12, the structural analysis of this etude and its importance in piano education have been studied, and some suggestions have been made. A better understanding of the musical contributions provided by Chopin's, who is one of the most important composers of the romantic period, Revolutionary etude, a more effective analysis of its technical and musical achievements along with its significance and contributions to piano education are the basis of this study. Furthermore, the aim of this study is to guide the pianists who want to achieve advanced pianist skills and piano educators who want to study this etude in detail with their students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1109
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531287.pdf4.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons