Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11009
Title: Alerjen spesifik immünoterapi
Other Titles: Allergen specific immunotherapy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Çekiç, Şükrü
Sapan, Nihat
Keywords: Alerji
İmmunoterapi
Astım
Rinit
Allergy
Immunotherapy
Asthma
Rhinitis
Issue Date: 5-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çekiç, Ş. ve Sapan, N. (2015). "Alerjen spesifik immünoterapi". Güncel Pediatri, 13(1), 46-55.
Abstract: Alerjen spesifik immünoterapi (SİT), alerjik hastalıklarda kür sağlayabilen tek tedavi yöntemidir. Duyarlı olunan alerjenin belirli aralıklarla ve giderek artan dozlarda verilmesiyle bu alerjene karşı immüntolerans gelişmesi esasına dayanır. Alerjik hastalıkların tedavisinde, alerjenden korunma ve farmakoterapiden sonra gelir. İmmünoterapide klinik tablodan sorumlu, deri prik testi ya da spesifik immünglobulin E pozitifliği ile duyarlılığın gösterildiği alerjenler kullanılmalı ve tedavi alerji uzmanlarının yönetiminde yapılmalıdır. Çalışmalarda; immünoterapi ile astım bulgularında anlamlı iyileşme sağlandığı, hastalarda ilaç kullanımının azaldığı, rinitli hastalarda astım gelişimin önlendiği ve yeni duyarlanmaları azaltılabildiği gösterilmiştir. Önceki yıllarda sık görülen yan etkiler, standardize alerjen solüsyonlarının kullanıma girmesi ile azalmıştır. Ağır astımda kullanımı kontrendikedir, beta bloker ve anjiotensin konverting enzim (AKE) inhibitörü kullanımı olanlarda immünoterapiden kaçınılması önerilmekle birlikte mecbur kalınılan durumlarda fayda/zarar oranı dikkate alınarak başlanabileceği bildirilmektedir. En sık kullanılan subkütan ve sublingual yollar yanında, epikütan ve intralenfatik kullanım gibi yeni yöntemler geliştirilmektedir.
Allergen specific immunotherapy (SIT) is the only treatment that can provide a cure for allergic disorders. This treatment is based on development of immune tolerance by exposure to allergen in repetitive and increasing doses. It is tertiary to avoidance of allergen and pharmacotherapy. Allergens used for immunotherapy, must be confirmed by skin prick test or specific IgE and must be applied in supervision of allergy specialists. Studies show that immunotherapy, improve asthma symptoms, decreases drug consumption, prevent development of asthma in rhinitis patients and reduce new sensitizations. Common side effects diminished with the usage of standardized allergen solutions. It is contraindicated in severe asthma. Though it is recommended to avoid immunotherapy in patients using beta blockers and ACE inhibitors, immunotherapy can be considered in mandatory situations regarding possible benefits and harms. Most common ways of administration are subcutaneous and sublingual; new methods such as epicutaneous and intralymphatic injections are currently being studied.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903764
http://hdl.handle.net/11452/11009
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_7.PDF270.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons