Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11002
Title: Non-sustained ventricular tachycardia in a child after lightning strike
Other Titles: Yıldırım çarpmasından sonra bir çocukta “nonsustained” ventriküler taşikardi
Authors: Olgun, Haşim
Ceviz, Naci
Keywords: Children
Electrocardiogram monitoring
Lightning strike
Ventricular tachycardia
Çocuk
Elektrokardiyografi izlemi
Yıldırım çarpması
Ventriküler taşikardi
Issue Date: 13-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olgun, H. ve Ceviz, N. (2014). "Non-sustained ventricular tachycardia in a child after lightning strike". Güncel Pediatri, 12(3), 187-189.
Abstract: Lightning strike is a rare natural phenomenon with a high risk of fatality. The most dramatic complications of lightning injury are those associated with the cardiovascular system, and cardiac arrest is the primary cause of death. Rhythm problems often lead to death in the acute phase of lightning strike, but recording rhythm problems in the acute phase is very difficult. We described a child who suffered a lightning strike and developed cardiac arrest shortly after admission to the emergency department. He had transient ischemic electrocardiogram (ECG) changes and non-sustained ventricular tachycardia (VT) on Holter monitoring and was treated with lidocaine.
Yıldırım çarpması yüksek ölüm riski taşıyan nadir bir doğa olayıdır. Yıldırım çarpmasının en dramatik komplikasyonu kardiyovasküler sistem ile ilişkili olanlardır ve kardiyak arrest başlıca ölüm nedenidir. Yıldırım çarpmasının akut döneminde ölüme genellikle ritim problemleri yol açar ancak akut dönemde ritim problemlerini kayıt altına almak çok zordur. Biz yıldırım çarpmasına maruz kalan ve acil servise getirilmesinden kısa süre sonra kardiyak arrest gelişen bir çocuk olguyu tanımlıyoruz. Olgunun elektrokardiyografisinde (EKG) geçici iskemik değişiklikler ve Holter kaydında ventriküler taşikardi (VT) vardı ve lidokain ile tedavi edildi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903851
http://hdl.handle.net/11452/11002
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_3_11.PDF264.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons