Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10999
Title: Bebek beslenmesinde kültürel farklılıklar ve bebek sağlığı üzerine etkileri
Other Titles: Cultural differences in infant nutrition and effects on baby health
Authors: Yılmaz, Hande
Tek, Nilüfer
Keywords: Bebek beslenmesi
Anne sütü
Sağlık
Beslenme politikaları
Infant feeding
Breast feeding
Health
Nutrition policies
Issue Date: 25-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, H. ve Tek, N. (2014). "Bebek beslenmesinde kültürel farklılıklar ve bebek sağlığı üzerine etkileri". Güncel Pediatri, 12(3), 165-171.
Abstract: Anne sütü verme süresi, bebeklerin tamamlayıcı besinlere başlama zamanları ve tamamlayıcı besinlerin çeşitleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların nedenleri arasında, ülke politikaları, etnik köken, dini inanışlar, gelenekler ve görenekler sayılabilmektedir. Araştırmalar farklı uygulamaların bebeğin hem bebeklik dönemini, hem de gelecekteki sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini bildirmektedir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda bebeklik döneminde yüksek protein alımı okul çağı döneminde adipozite görülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca tamamlayıcı besinlere erken başlanması bebeklerde alerjik hastalıklar, çölyak ve üst solunum yolu enfeksiyonları görülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bebeklerde beslenme uygulamalarına bağlı olarak görülen sağlık sorunlarına politika değişiklikleriyle çözüm getirilmektedir. Bu makalede farklı ülkelerdeki anne sütü verme süresi, tamamlayıcı besine başlama zamanı, verilen tamamlayıcı besinlerdeki farklılıklar ve bunların sağlık üzerine etkileri irdelenmektedir.
Duration of breastfeeding, initiation of complementary foods for infants, types of complementary foods vary according to countries. Reasons of these differences include country policies, ethnic origin, religious beliefs, traditions and customs. Researches show that the different applications affected both the period of infancy and future health of the baby both positively and negatively. Epidemiological researches showed that high protein intake in infancy was associated with adiposity in school-age. Also early initiation of complementary foods was associated with allergic diseases, celiac disease and upper respiratory tract infections in infants. Health problems depending on feeding practices in infants are brought to solution with policy changes. In this manuscript, duration of breastfeeding in different countries, time to starting complementary foods, the differences in complementary food and their effects on health were discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903838
http://hdl.handle.net/11452/10999
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_3_6.PDF281.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons