Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10864
Title: Frantz Fanon’da şiddetin meşruluğu sorunu
Other Titles: Frantz Fanon’s issue of legitimating violence
Authors: Akdemir, Müslim
Keywords: Şiddet
Meşruluk
Sömürgeci
Sömürülen halk
Bağımsızlık
Avrupa
Üçüncü dünya
Violence
Legitimacy
Colonialist
Exploited people
Independence
Europe
The third world
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdemir, M. (2009). "Frantz Fanon’da şiddetin meşruluğu sorunu". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 12, 255-259.
Abstract: Üçüncü Dünya’nın önemli düşünürlerinden olan Fanon şiddet kavramını Batı’nın Üçüncü Dünya halkları üzerindeki yıkıcı ve yok edici etkisine karşı farklı bir anlamda kullanarak yüceltmiştir. O şiddeti meşrulaştırırken, yerli halkın ezilen bilincini terk etmesi ve özgürlüklerini elde etme çabası olarak görmüştür. Fanon şiddeti bireysel düzlemde temizleyici bir güç olarak görürken sömürge insanının aşağılık kompleksinden ve umutsuzluktan kurtuluşunu da şiddetin meşrulaştırılmasına bağlar. O, şiddeti savunmaktan çok Kara Afrika’sındaki şiddeti açıklamak ve meşrulaştırmak niyetindedir.
Fanon, one of the most important philosophers of the 3rd world, elevates the concept of violence against the destructive and devasting effects of the West on the 3rd World people by using it in a different meaning. He, legitimating the violence, sees it as the local people’s leaving their defeated awarenesses and their struggles for gaining their freedom. Considering the violence in an individual platform as a cleaning power, he relates the legitimating violence to exploited people’s salvation from inferiority complex and desperation. He intend to explain and legitimate violence in black Africa rather than defending it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10864
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Bahar Sayı 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_22.pdf76.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons