Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10856
Title: Karında kitlenin nadir bir nedeni: Trikobezoar
Other Titles: A rare cause of abdominal mass: Trichobezoar
Authors: Comba, Atakan
Çaltepe, Gönül
Yüce, Özlem
Rızalar, Rıza
Kalaycı, Ayhan Gazi
Keywords: Trikobezoar
Bezoar
Karında kitle
Çocuk
Trichobezoar
Abdominal mass
Child
Issue Date: 24-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Comba, A. vd. (2014). "Karında kitlenin nadir bir nedeni: Trikobezoar". Güncel Pediatri, 12(1), 51-53.
Abstract: Bezoar, sindirilemeyen maddelerin gastrointestinal sistem içinde birikmesiyle oluşan kitlelere verilen isimdir. Gerçek sıklığı bilinmemekle birlikte çocuklarda nadirdir. Trikobezoar özellikle psikiyatrik veya nörolojik sorunu olan genç adolesan kızlarda görülmektedir. Burada karın ağrısı ve kusma şikayeti olan on beş yaşında bir kız olgu sunuldu. Fizik muayenesinde karında ağrısız kitle saptanan hastaya endoskopi ile trikobezoar tanısı kondu. Laparotomi ile hastanın midesi tamamen dolduran 1,5 kilo ağırlığında ve mide şeklini almış olan trikobezoar çıkarıldı. Yapılan psikiyatrik değerlendirmede hafif mental retardasyon ve obsesif kompulsif bozukluk saptandı. Psikiyatrik problemi olan genç kız çocukları karın ağrısı, kusma gibi gastrointestinal sistem semptomları ile başvurduğunda, trikobezoar olasılığı akılda tutulmalıdır.
Bezoar is a mass that cannot be digested and that is collected in the gastrointestinal system. Being the exact frequency still unknown; it is rare among children. Trichobezoar is especially encountered in young adolescent girls who have psychiatric/neurologic problems. In this report; a fifteen year old girl who has stomachache and vomiting is presented. A mass without pain on palpation was diagnosed as trichobezoar by performing an endoscopy. A mass which weighed 1.5 kilograms and which took the shape of the stomach was removed out of her stomach by laparatomy. On her psychiatric examination; she was diagnosed with mild mental retardation and obsessive compulsive disorder. Trichobezoar should be considered when adolescent girls with psychiatric problems come with gastrointestinal symptoms such as stomachache and vomiting.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903995
http://hdl.handle.net/11452/10856
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_10.PDF261.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons