Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10844
Title: Epididimoorşitle başvuran adolesan brusella olgusu
Other Titles: A case of adolescent brucellosis presented with epididymoorchitis
Authors: Karlı, Arzu
Şensoy, Gülnar
Belet, Nurşen
Keywords: Epididimoorşit
Adolesan
Brusella
Epididymoorchitis
Adolescent
Brucellosis
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karlı, A. vd. (2013). "Epididimoorşitle başvuran adolesan brusella olgusu". Güncel Pediatri, 11(3), 150-152.
Abstract: Brusella sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemidir. Birçok organ ve sistemi tutabilen bu zoonotik hastalığın çocuklarda nadir bir prezentasyonu epididimoorşit şeklinde olabilir. Burada sunduğumuz adolesan olgu sadece skrotal şişlik şikayeti ile başvurmuş ve sonradan brusella epididimoorşit tanısı almıştır. Brusella nadiren epididimoorşit tablosu ile ortaya çıkabilir. Skrotal hastalıkların ayırıcı tanısında brusellaya bağlı epididimoorşitin özellikle hastalığın endemik olduğu bölgelerde akılda tutulması önemlidir. İyi bir öykü ve laboratuvar testleri ile tanıya gidilebilir ve uygun tedavi ile nekrotizan orşit, oligospermi, azospermi gibi komplikasyonlar önlenebilir.
Brucellosis is a sistemic infectious disease and it is a major public health problem in our country. It can involve many organs and systems and epididymoorchitis can be a rare presentation of this zoonotic disease in children. Here we report an adolescent patient who presented only with scrotal sweeling and brucella epididymoorchitis diagnosed later. Brucellosis can be rarely seen as epididimoorchitis. So it should be especially considered in the differential diagnosis in endemic areas of brucellosis. It can be diagnosed with a well documented history and relevant laboratory investigations and appropriate treatments can prevent a number of serious complications such as necrotizing orchitis, oligospermia and azospermia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904112
http://hdl.handle.net/11452/10844
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_11.PDF64.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons