Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10841
Title: Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebekte kazanılmış sitomegalovirüs enfeksiyonu
Other Titles: Aquired cytomegalovirus ınfection of extremely low birth weight ınfant
Authors: Alan, Serdar
Okulu, Emel
Karbuz, Adem
Kahvecioğlu, Dilek
Kılıç, Atila
Atasay, Begüm
İnce, Erdal
Arsan, Saadet
Keywords: Prematüre bebek
Kazanılmış sitomegalovirus enfeksiyonu
Preterm infant
Aquired cytomegalovirus infectious
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alan, S. vd. (2013). "Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebekte kazanılmış sitomegalovirüs enfeksiyonu". Güncel Pediatri, 11(3), 138-141.
Abstract: Anne sütü, özellikle prematürelerde kazanılmış sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu için majör kaynaktır ve anne sütünden kazanılan CMV enfeksiyonu seropozitif anne bebeklerinde görülmektedir. Türkiye’de annelerin çoğunluğunun seropozitif olmasına karşın prematüre bebeklerde yaşamı tehdit eden akkiz CMV enfeksiyonu yalnızca vaka sunumları şeklinde çok az olguda bildirilmektedir. Preterm semptomatik anne sütü kaynaklı CMV enfeksiyonunun tedavisi klinik bulguların ağırlığına göre yapılmalıdır. Postnatal 111. gününde menenjit-sepsis tanısı alan, anne sütünden kazanılan CMV enfeksiyonu tanımlanan ancak yaşamı tehdit eden çoklu organ yetmezliği gelişmemesi nedeniyle antiviral tedavi verilmeyen prematüre bir bebek literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. Preterm bebeklerde etken saptanmayan sepsis kliniği, açıklanamayan trombositopeni, karaciğer enzim yüksekliği ve direkt bilirübinemi varlığında kazanılmış CMV enfeksiyonu akla getirilmelidir.
Breast milk is a major source for acquired cytomegalovirus infection especially in premature infants and acquired CMV infection occurs in infants whose mothers were seropositive for CMV. Although most of mothers of premature infants are seropositive in Turkey, acquired life-threatening breast milk acquired CMV infection was reported occasionally. Treatment of preterm with symptomatic breast milk acquired CMV infection should be done according to the severity of clinical signs. In this report, a preterm case with a diagnosis of breast milkacquired CMV meningitis and sepsis without multiorgan failure on the 111th day of life, who did not require antiviral therapy was presented and discussed in the context of the acquired CMV literature. In preterm babies, when there is sepsis with no apparent causes, unexplained thrombocytopenia, elevated liver transaminases and direct hyperbilirubinemia acquired CMV infection should be suspected.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904083
http://hdl.handle.net/11452/10841
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_8.PDF81.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons