Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10837
Title: Knowledge and practices of doctors and nurses in oncology clinics regarding sperm bank use in adolescent boys diagnosed with cancer
Other Titles: Onkoloji kliniklerinde çalışan hekim ve hemşirelerin kanser tanısı almış adolesan erkeklerde sperm bankasının kullanımına yönelik bilgi ve uygulamaları
Authors: Kurt, Ayşe Sonay
Topçu, İbrahim
Savaşer, Sevim
Şen, Hanife
Keywords: Cancer
Adolescent
Sperm banking
Fertilization
Infertility
Kanser
Adolesan
Sperm bankası
Fertilizasyon
İnfertilite
Issue Date: 25-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, A. S. vd. (2013). "Knowledge and practices of doctors and nurses in oncology clinics regarding sperm bank use in adolescent boys diagnosed with cancer". Güncel Pediatri, 11(3), 114-120.
Abstract: Introduction: This descriptive study aimed to identify the knowledge and practices regarding sperm banks among doctors and nurses treating young male patients with cancer. Materials and Methods: The study population comprised 71 doctors and 150 nurses working in the oncology clinics of hospitals affiliated with the Istanbul Health Directorate between January 1st and March 30th, 2012. No sampling was carried out, because the study aimed to reach the whole population. Results: Among the participants, 70% of the doctors and 42% of the nurses stated that there were no written rules on sperm preservation in their current institutions. Those wishing to have children, who are single, and who have to start chemotherapy immediately were the 3 most important patient groups doctors recommended for sperm preservation. Meanwhile, the nurses reported those wishing to have children, who were diagnosed recently, and who have to start chemotherapy immediately as the most important patients for fertility preservation. Doctors’ and nurses’ practices related to sperm freezing were unsatisfactory; the main factors influencing this situation were cultural factors, religious beliefs, and work load. Conclusions: Although health personnel are aware of the importance of sperm preservation in young male patients diagnosed with cancer, the related practices are not at desirable levels.
Giriş: Bu tanımlayıcı araştırmada, kanserli genç erkeklerde sperm bankasının kullanımına yönelik hekim ve hemşirelerin bilgi ve uygulamalarını belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 1 Ocak-30 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerin onkoloji kliniklerinde çalışan 71 doktor ve 150 hemşirede yapıldı. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi, örneklem seçimi yapılmadı. Bulgular: Çalışmaya katılan doktorların %70’i ve hemşirelerin %42’si çalıştıkları kurumda sperm bankasına yönelik yazılı kuralların olmadığını belirtti. Doktorların sperm bankasını önerecekleri gruplar sorulduğunda ilk üç sırada sırasıyla; çocuk sahibi olmak isteyenler, bekarlar ve hemen kemoterapiye başlayan hastaların yer aldığı belirlendi. Hemşirelerde ise ilk üç sırada; çocuk sahibi olmak isteyenler, yeni tanı konulanlar ve hemen kemoterapiye başlayan hastalar yer almakta idi. Doktorların ve hemşirelerin sperm dondurma işlemine yönelik uygulamaları yetersiz idi. Bu durumu etkileyen en önemli faktörler ise kültürel faktörler, dini inançlar ve iş yükü idi. Sonuç:Sağlık çalışanları kanserli genç erkek hastalarda sperm bankasının önemini bilmesine rağmen uygulamaların istenilen düzeyde olmadığı sonucuna varıldı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904037
http://hdl.handle.net/11452/10837
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_4.PDF85.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons