Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10836
Title: Korozif madde alımı nedeniyle yatırılan 139 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik çalışma
Other Titles: Retrospective analysis of 139 cases hospitalized due to corrosive ingestion: An epidemiological study
Authors: Efe, Emine
Altaş, Nuray
Dikmen, Şevkiye
Melikoğlu, Mustafa
Keywords: Epidemiyoloji
Korozif madde alımı
Çocuk
Temizlik maddeleri
Epidemiology
Corrosive ingestion
Children
Household cleaners
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efe, E. vd. (2013). "Korozif madde alımı nedeniyle yatırılan 139 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik çalışma". Güncel Pediatri, 11(3), 107-113.
Abstract: Giriş: Bu retrospektif çalışmayla korozif madde alımları ile ilgili ülkemiz epidemiyolojik veri tabanına katkıda bulunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’ne 2005-2010 yılları arasında başvuran 139 korozif madde alımı olgusu geriye dönük olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, ailelerin sosyoekonomik düzeyleri, alınan etken madde ve yanık düzeyleri açısından değerlendirildi. Ayrıca çalışmadaki bazı veriler telefonla ulaşılabilen aileler ile görüşülerek dolduruldu. Bulgular: Korozif madde alımının en sık görüldüğü yaş ortalamasının 3,35±1,93 olduğu ve çocukların çoğunluğunun erkek olduğu belirlendi. Annelerin yarıdan fazlasının ilkokul mezunu ve çalışmadığı saptandı. Kostik madde alımının en fazla yaz aylarında olduğu görüldü. Çocukların ilk sırada yağ çözücüleri aldıkları belirlendi. Çocukların annelerinin kostik maddeleri kapalı bir şekilde satın aldıkları, fakat evde bu maddeleri başka bir kaba böldükten sonra kullandıkları saptandı. Çocukların kostik maddeyi evlerinde içtiği ve ailelerin çocuklarını hiçbir uygulama yapmadan hastaneye getirdikleri belirlendi. Sonuç: Çocuk sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir role sahip olan sağlık profesyonelleri; açıkta satılan ürünlerin alınmaması, bu ürünlerin içecek ve yiyecek kaplarına konmaması, uygun alanlarda ve kilitli olarak saklanması, korozif madde içilmesi durumunda çocukların kusturulmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda aileleri eğitmelidir.
Introduction: We aimed to contribute to the epidemiological database of our country with regard to corrosive material ingestions. Materials and Methods: We retrospectively analyzed 139 cases of corrosive ingestion who were admitted to Pediatric Surgery Department of Akdeniz University between 2005 and 2010. Cases were evaluated in terms of age, gender, socioeconomic level, the active substance and levels of the burn. In addition some of the data were obtained by phone contacts with the families. Results: The mean age of the most frequent intake of corrosive was 3.35±1.93. It was determined that most of the children were male. More than half of the mothers were primary school graduates and working. It was found that caustic substance intake was found to be most frequent in summer months. It was also determined that children took ether phosphate most frequently and that mothers of children purchased caustic substances in a closed container, but these substances were divided to another utensil at home. It was found that children ingested caustic substances found in their homes and families were brought their children to the hospital without doing anything. Conclusions: The increasing diversity of corrosive substances used in household cleaning, constitutes a great danger for children. In this respect, especially families at risk groups should be identified and these families need to be informed about the dangers of corrosive materials.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904027
http://hdl.handle.net/11452/10836
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_3.PDF109.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons