Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10828
Başlık: Konjenital glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu ve tekrarlayan sepsis atakları olan yenidoğan olgusu
Diğer Başlıklar: A newborn with congenital glucose-galactose malabsorption and recurrent episodes of sepsis
Yazarlar: Alan, Serdar
Kuloğlu, Zarife
Çakır, Ufuk
Yaman, Aytaç
Atasay, Begüm
Tanca, Aydan Kansu
Arsan, Saadet
Anahtar kelimeler: Yenidoğan
Kojenital glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonu
İshal
Dehidratasyon
Tekrarlayan enfeksiyonlar
Newborn
Congenital glucose-galactose malabsorption
Diarrhea
Dehydration
Recurrent infectious
Yayın Tarihi: 12-Mar-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Alan, S. vd. (2013). "Konjenital glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu ve tekrarlayan sepsis atakları olan yenidoğan olgusu". Güncel Pediatri, 11(2), 85-87.
Özet: Konjenital glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonu absorbe edilemeyen glukoz ve galaktoz nedeniyle ortaya çıkan kronik osmotik bir ishal durumudur. Burada, yenidoğan döneminde ishal nedeniyle başvuran ve konjenital glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonu tanısı alan, takibinde tekrarlayan Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ve Enterococcus faecalis etkenleri ile sepsis atakları geçiren fakat altta yatan hücresel ve humoral immün yetmezlik tespit edilmeyen bir olgu sunulmaktadır. Nadir görülen konjenital glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonunda, erken tanı ve uygun tedavinin yaşamı tehdit eden komplikasyonların önüne geçebileceği, büyüme ve gelişmenin normal olabileceği bilinmektedir. Konjenital glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonu tanısı alıp tekrarlayan fırsatçı mikroorganizmalarla enfeksiyon geçiren literatürde bizim olgumuz dışında yalnızca bir olgu daha tanımlanmaktadır.
Congenital glucose-galactose malabsorption is a chronic osmotic diarrhea due to defective absorption of glucose and galactose in the intestine. Here, we present a newborn that was admitted to our hospital for neonatal diarrhea and was diagnosed as congenital glucosegalactose malabsorption. He had recurrent sepsis with Candida albicans, Klebsiella pneumoniae and Enterococcus faecalis during follow-up without having any underlying cellular or humoral immune deficiency.Early diagnosis and appropriate treatment of this rare disease can prevent life-threatening complications, and normal growth and development can be achieved. To our knowledge, the present case will be the second glucose-galactose malabsorption case with recurrent infectious due to opportunistic microorganisms after only one similar case in the literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904195
http://hdl.handle.net/11452/10828
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 11 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_2_8.PDF74.48 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons