Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10817
Title: Çocukluk çağı obezitesine genel bakış
Other Titles: General overview on childhood obesity
Authors: İnal, Sevil
Canbulat, Nejla
Keywords: Çocukluk çağı obezitesi
Çocukluk çağı obezitesinde risk faktörleri
Türkiye
Childhood obesity
Risk factors of childhood obesity
Turkey
Issue Date: 4-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnal, S. ve Canbulat, N. (2013). "Çocukluk çağı obezitesine genel bakış". Güncel Pediatri, 11(1), 27-30.
Abstract: Türkiye’de yakın zamana kadar çocuklardaki şişmanlık üzerinde pek durulmamış ve “şişman çocuk sağlıklı çocuk” anlayışı aileler tarafından yaygın bir biçimde kabul görmüştür. Ancak son yıllarda dünya ile birlikte ülkemizde de artan obezite prevalansı ve çocukluk çağı obezitesiyle hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalık arasında yakın ilişki olduğunun anlaşılması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem sağlık profesyonellerinin hem de toplumun çocukluk çağı obezitesine bakışını değiştirmiştir. Ülkemizde okul çağındaki çocuklarda obezite prevalansını ve etkileyen faktörleri araştıran ülke genelinde yapılmış çalışmalar olmasa da, çeşitli illerde yapılan çalışmalarda okul çağındaki çocuklarda fazla tartılı çocuk oranının %4-13 arası, obez çocuk oranının ise %9-27 arası olduğu bildirilmektedir. Literatürde, Türkiye’de çocukların obezitesi ile fast-food restoranlara gitme sıklığı, çocukların tabağındaki yemeği bitirmeye zorlanması, aile bireylerinden birinin ya da ikisinin obez olması arasında pozitif korelâsyon bulunmuştur. Bunun yanı sıra kahvaltı etme sıklığı ile çocukluk çağı obezitesi arasında negatif korelâsyon olduğu belirlenmiştir. Bu makalede, Türkiye’deki çocukluk çağı obezitesiyle ilgili risk faktörleri incelenecektir.
Until recently, it has not been put much emphasis on obesity in children and the view of “obese child is healthy” is widely accepted by families. However, understanding that a close relation exists between obesity prevalence and childhood obesity, which increased in recent years both across the world and in our country, and many diseases such as hypertension, diabetes, cardiovascular diseases changed the opinion of both of health care professionals and the society about childhood obesity in Turkey, like it changed the opinion in all around the world. Although there are no studies in our country, which have been conducted to investigate obesity prevalence and affecting factors in children nationwide, it is reported in studies carried out in various cities that rate of overweight children in preschool children is between 4-13%, whereas rate of obese children is between 9-27%. In the literature, a positive correlation was found between the frequency of taking the children to fast-food restaurants, compelling children to eat foods on their dishes, one or two of the parents being obese and obesity of children in Turkey. In this review will focus on the risk factors of childhood obesity in Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904404
http://hdl.handle.net/11452/10817
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_5.PDF58.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons