Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10799
Title: Çocuklarda metabolik sendromun tedavisinde beslenme yönetimi
Other Titles: Nutritional management of metabolic syndrome in children
Authors: Noğay, Nalan Hakime
Köksal, Gülden
Keywords: Metabolik sendrom
Beslenme
Çocuklar
Metabolic syndrome
Nutrition
Children
Issue Date: 20-Feb-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Noğay, N. H. ve Köksal, G. (2012). "Çocuklarda metabolik sendromun tedavisinde beslenme yönetimi". Güncel Pediatri, 10(3), 92-97.
Abstract: Metabolik sendrom, merkezi yada abdominal obezite, hipertrigliseridemi, hipertansiyon, düşük HDL kolesterol ve yüksek açlık glukoz düzeylerinden en az üçüne sahip olunması olarak tanımlanmaktadır. Metabolik sendrom daha çok erişkinlerin sorunu olarak bilinirken, son yıllarda çocuklarda da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda metabolik sendromun tanımlanmasında değişik araştırma grupları tarafından önerilen farklı tanımlamalar vardır. Bu tanımların hepsi de obezitenin bir parçası olan BKI (Beden Kitle İndeksi) ve bel çevresini, dislipideminin bir parçası olan yükselmiş trigliserit ve düşük HDL kolesterol, yükselmiş kan basıncı ve glukoz metabolizmasının bir göstergesi olan bozulmuş açlık glukoz toleransı ya da bozulmuş açlık insülin düzeyleri gibi özellikleri içermektedir. IDF (Uluslar arası Diyabet Federasyonu) çocuklarda yaş ile ilgili farklılıklardan dolayı, tanımlamaların yaş gruplarına göre yapılmasını önermiştir. Çocuklarda obezite sıklığının artması, metabolik sendrom sıklığını arttıran en önemli neden olarak kabul edilmektedir. Metabolik sendromun bileşenleri kilo kontrolü, diyet ve fiziksel aktivite gibi farklı yaşam tarzı ile kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle metabolik sendromun tedavisinde öncelikle beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite gibi etmenlere yönelik müdahale yapılmalıdır. Bu derleme yazıda çocuklarda metabolik sendromun beslenme tedavisi tartışılacaktır.
The metabolic syndrome is defined as the presence of at least three of the following criteria: central or abdominal obesity, hypertrglyceridemia, hypertension, low HDL cholesterol and high fasting glucose levels in an individual. Although metabolic syndrome is known as a problem of adults, in recent years it appears to be a major problem in children also. Identification of the metabolic syndrome in children is based on different definitions proposed by different research groups. All of the definitions share common features: First, all definitions include an obesity element (waist circumference or BMI), two “dyslipidemia” elements (elevated triglycerides and low HDL cholesterol), elevated blood pressure, and a component representing glucose metabolism (impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance). Because of the age-related differences in children and adolescents, the IDF suggests defining metabolic syndrome according to age groups. The increase in the prevalence of obesity in children, increase in the frequency of metabolic syndrome leading to the cause. Components of metabolic syndrome can be controlled separately by lifestyle interventions such as weight control, diet, and physical activity. Therefore, the primary treatment of metabolic syndrome should focus on factors such as dietary habits and physical activity. In this article, we discuss nutritional therapy of the metabolic syndrome in children.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904494
http://hdl.handle.net/11452/10799
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2012 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_3_4.PDF65.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons