Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10777
Title: Çocukluk çağı beyin tümörleri
Other Titles: Childhood brain tumors
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı.
Demirkaya, Metin
Sevinir, Betül B.
Keywords: Beyin tümörleri
Malign hastalıklar
Santral sinir sistemi
SSS
Brain tumors
Malign diseases
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirkaya, M. ve Sevinir, B. B. (2005). "Çocukluk çağı beyin tümörleri". Güncel Pediatri, 3(4), 118-121.
Abstract: Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör tipidir ve bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20'sini oluşturur. Onbeş yaş altında görülen malign hastalıklar içinde lösemilerden sonra ikinci sırayı alır. Ülkemizde ise lösemi ve lenfomalardan sonra 3. sıklıktadır. Günümüzde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapideki gelişmelere bağlı olarak tüm beyin tümörlü çocuklarda 5 yıllık yaşam hızı ortalama %50-60 civarında verilmiştir. Ancak histopatolojik tipe göre yaşam oranları değişiklik göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911435
http://hdl.handle.net/11452/10777
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_6.PDF65.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons