Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10760
Title: Çocuklarda mental retardasyon
Other Titles: Mental retardation in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.
Okan, Mehmet
Özdemir, Özlem
Keywords: Mental retardasyon
Davranış bozukluğu
Zeka
Zihinsel fonksiyonlar
IQ
Mental retardation
Behavioural disorder
Mental functions
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, M. ve Özdemir, Ö. (2005). "Çocuklarda mental retardasyon". Güncel Pediatri, 3(3), 62-66.
Abstract: Mental retardasyon; gelişim dönemlerinde ortaya çıkan, çevreye uyum ve davranışlardaki bozulma ile birlikte olan, genel zihinsel fonksiyonların ortalamanın anlamlı derecede altında olması şeklinde tanımlanabilir. Mental retardasyon zihinsel yeteneklerin yetersiz gelişimidir. Zihinsel yetenekler bir toplumda en yüksekten en düşüğe kadar bir devamlılık gösterdiğinden mental gerilikli grubu, normal gruptan kesin sınırlarla ayırt etmek güçtür. Yine de belirli alanları kapsayan testlerle, sayısal ölçülerle ayırım yapılmaya çalışılmaktadır. Bu sayede kişilerin kapasiteleri oranında eğitilmesini, kendisine, ailesine ve topluma yük olmadan verimli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak mümkündür. Çocuk hekimi, aileden sonra mental retardasyonu tanımak, önlemek, yol göstermek konumundadır. Mental retardasyon tıbbi, sosyal, eğitsel ve ekonomik olmak üzere çok yönlü bir problemdir. Bunlardan elde edilen sonuçlar akademik başarı konusunda ipucu vermekte, iş yaşamına yönelik yetenekleri göstermemektedir. Akademik başarı; görme, duyma, akılda tutma, soyut düşünce düzenleme, eğitim ve sözlü yetenek gibi özellikler gerektirirken, iş yaşamındaki başarı, el, göz koordinasyonu, sebep-sonuç ilişkileri ve kişilik özellikleriyle ilgilidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911535
http://hdl.handle.net/11452/10760
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_2.PDF62.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons