Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10754
Title: Bursa il merkezindeki ilköğretim okulları öğrencileri arasında ilaç alerjisi sıklığı
Other Titles: Prevalence of drug allergy among school children in Bursa province
Authors: Sapan, Nihat
İpek, Kezban
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İlaç alerjisi
Epidemiyoloji
Anket
Drug allergy
Epidemiology
Questionnaire
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, K. (2011). Bursa il merkezindeki ilköğretim okulları öğrencileri arasında ilaç alerjisi sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Günümüzde özellikle pediatrik populasyonda alerjik hastalıklar giderek artmaktadır. Çocuklarda kullanılmak üzere onay verilen ilaçların sayısı arttıkça, istenmeyen ilaç reaksiyonlarına daha sık rastlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ilacın tanı, tedavi veya proflaksi amacıyla uygun dozda kullanımı sırasında oluşan istenmeyen ve zararlı yanıtı ilaç reaksiyonu olarak tanımlamaktadır. Oluşumunda IgE veya T hücre aracılıklı hipersensitivite reaksiyonlarının yer aldığı ilaç reaksiyonları ilaç alerjisi olarak tanımlanmaktadır. Hafif bir ürtikerden şiddetli anaflaksiye kadar değişen farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir.Çocuklarda ilaç reaksiyonlarının sıklığını araştıran çalışmalar nadirdir. Çalışmamızda Bursa il merkezindeki ilköğretim okullarında 1-8. sınıf arası çocuklarda ilaç alerjisi sıklığını araştırdık. Bursa il merkezinde rastgele seçilmiş dört ilköğretim okulunda yaşları 6-15 arasında olan 4500 öğrenciye aileleri tarafından doldurulmak üzere anket formları dağıtılmış olup, bunlardan 3944' ü doldurulmuş bir halde toplanmıştır. Çalışmamızda kullanılan anket formu; çocuğun yaş ve cinsiyet bilgileri ile bugüne kadar ilaç alerjisi olup olmadığı, ilaç alerjisi olmuşsa hangi ilaca karşı alerji geliştiği, ne tür belirtiler görüldüğü ile ilgili sorular içermektedir.Çalışmamızda, aileler tarafından herhangi bir zamanda ilaç allerjisi olduğu bildirilen öğrencilerin oranı % 5.2 olarak bulundu. Doktor tarafından ilaç alerjisi tanısı konulan olgular ise % 2.7 olarak bulundu. İlaç alerjisi nedeni olarak, ilaç grupları arasında antibiyotikler (% 83) ilk sırada yer alıyordu. İlaç alerjisi bildirilen olgularda en fazla deri bulgularının görüldüğü (% 94.1) saptandı.İlaç alerjilerinin standart anket formları ile araştırıldığı çok merkezli çalışmaların yapılması, görülme sıklığını daha doğru bir şekilde gösterilmesine olanak sağlayacaktır. Hekimlerin ve toplumun ilaç allerjileri konusundaki farkındalığının arttırılması daha akılcı ilaç kullanımını sağlayacaktır.
The prevalence of allergic diseases tends to be rising among pediatric population. With the approval of new drugs in pediatric care, drug related reactions are seen more commonly. World Health Organization (WHO) describes drug reaction as noxious or unintended reaction to a drug that is administered in standard doses by the proper route for the purpose of prophylaxis, diagnosis, or treatment. Drug reactions mediated by IgE and TCell related hypersensitivity are called drug allergy. The clinical characteristics of drug allergy can vary and mimic all allergic diseases in a wide spectrum between mild urticaria and anaphylaxis.There are only a few studies about prevalence of drug reactions among pediatric population. In our study we have investigated the prevalence of drug allergy among school children in Bursa Province. We have deployed questionnaire forms to 4500 students in four randomly selected primary schools in Bursa Centrum. 3944 questionnaire forms returned back. The questionnaire form includes questions about age, sex, presence of drug allergies and their characteristics.In our study the percentage of children whose drug allergy recognized by their parents was 5.2%. The percentage of children whose drug allergy was diagnosed by a doctor was 2.7%. Antibiotic related allergies were the most common with 94.1% of all drug allergies. Skin lesions were most common symptom and were seen in 94.1% of drug allergies. Public awareness and sensitivity can be constituted by multicenter studies investigating this topic by using standard questionnaire forms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10754
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307371.pdf479.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons