Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10744
Title: Prematüre retinopatisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Özkan, Hilal
Köksal, Nilgün
Keywords: Prematüre
Prematüre retinopatisi
ROP
Körlük
Retinal damar
Premature
Premature retinopathy
Retinal vascular
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, H. ve Köksal, N. (2005). "Prematüre retinopatisi". Güncel Pediatri, 3(2), 24-28.
Abstract: Prematüre retinopatisi (ROP) düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı oluşan ve patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. ROP çocukluk döneminde körlüğe en çok yol açan nedenlerden birisidir. İlk olarak 1942 yılında Terry tarafından prematüre bebeklerde lens arkasında fibroblastik doku ve kan damarlarının anormal gelişerek körlüğe neden olduğu, "immatür retinada gelişen, proliferatif vitreoretinopati" olarak tanımlanmış, ilerleyen yıllarda bu tablonun neovaskülarizasyon ve buna ikincil komplikasyonlarla kendini gösteren bir vasküler retinopati olduğu ortaya konmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911661
http://hdl.handle.net/11452/10744
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_4.PDF71.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons