Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1068
Title: Son dönem Aleviyye şeyhlerinden Fadl b. Alevî'nin hayatı ve tasavvufi görüşleri
Other Titles: One of the recent sufi masters of Alawiyyah sufi order Fadl b. Alawi and his life and thoughts
Authors: Çift, Salih
Toprak, Maruf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Fadl b. Alevî
Aleviyye
Tasavvuf
Tarikat
Fadl b. ʻAlawi
Alawiyyah
Mysticism
Order
Issue Date: 4-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toprak, M. (2018). Son dönem Aleviyye şeyhlerinden Fadl b. Alevî'nin hayatı ve tasavvufi görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Aleviyye tarikatının önemli simalarından Fadl b. Alevî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri ele alınmıştır. Giriş kısmında Fadl b. Alevî'nin temsilcisi olduğu Aleviyye tarikatı ile çalışmanın önemi, yöntem ve çerçevesi hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Fadl b. Alevî'nin doğup yetiştiği Hindistan'daki yılları, Arap Yarımadasındaki hayatı ve Zafar Emirliği ile ömrünün son yıllarını geçirdiği İstanbul hayatı incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Fadl b. Alevî'nin, eserleri incelenerek muhtevaları, baskıları ve başka dillere tercümeleri ile eserlerinin kütüphane kayıtları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Fadl b. Alevî'nin tasavvufî görüşleri Îzâhü'l-esrâri'l-ulviyye ve minhâcü's-Sâdeti'l-Aleviyye adlı eseri çerçevesinde incelenmiştir.
In this study, Fadl b. Alawi's life, works and mystical views, who is one of the most important characters of the Order of Alawiyyah, was examined. In the introduction section, the significance of the subject, the content of the work and the method used in this study was discoursed and general information regarding to the Order of Alawiyyah was given. In the first section, Fadl b. Alawi's years in India where was born and grew up, his life on the Arabian peninsula, his years of emirate in Zafar and the life of İstanbul where he lived the last years of his lifetime passed was dwell on. Other issues discussed in this chapter are Fadl b. Alawi's books; and its contents, its various prints, its translations to other languages and library records of his books. In the second section, which is the last part of the study, Fadl b. Alawi's mystical opinions were analyzed on the axis of his book called Îzâhu'l-esrâri'l-ulviyye ve minhâcü's-Sâdeti'l-Aleviyye.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1068
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524787.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons