Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1063
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaydaer, Saadettr_TR
dc.contributor.authorSulaj, Ervistr_TR
dc.date.accessioned2019-10-18T12:37:29Z-
dc.date.available2019-10-18T12:37:29Z-
dc.date.issued2018-07-27-
dc.identifier.citationSulaj, E. (2018). Osmanlı Dönemi'nde Mat kazası (XIX. yüzyıl). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1063-
dc.description.abstract"Osmanlı Döneminde Mat Kazası (XIX. Yüzyıl)" adlı tez çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Mat Kazası'nın Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve İdari yapısı incelenmiştir. İkinci bölümde ise sosyal ve ekonomik yapısı, yerleşim ve nüfus, ekonomik, dinî, mimari ve kültürel boyutundan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Osmanlı döneminde Mat Kazası'ndan çıkmış olan devlet adamları ve din adamları araştırıp incelenmiştir. Mat Kazası, bugün Arnavutluk'un kuzey kısmında bulunmakta ve hala aynı ismini taşımaktadır. Tez söz konusu döneme ait birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olmaktadır.tr_TR
dc.description.abstract"Mat District in the Ottoman Period (XIX Century)" the working of dissertation about the district of Mat in the time of Ottoman Empire is composed by entrie and three charpters. In the first charpter is analysed the distriction of Mat before and after the Ottoman and the administration. In the second charpter is mentioned about thr social and economic structure, allocation and population, economic, eccLesiastic, architerctural and cultural dimension. In the third charpter are analysed the people who work in the government and also the religion people. The distriction of Mat is situated in the northern of Albania and it has the same name. The working of this dissertation is prepared by using primary refrences of this period.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentXIII, 103 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArnavutluktr_TR
dc.subjectMat kazasıtr_TR
dc.subjectOsmanlılartr_TR
dc.subjectBelgelertr_TR
dc.subjectAlbaniatr_TR
dc.subjectMat districten_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectDocumentsen_US
dc.titleOsmanlı Dönemi'nde Mat kazası (XIX. yüzyıl)tr_TR
dc.title.alternativeMat district in the Ottoman Period (XIX. century)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524341.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons