Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10514
Title: Başlangıçtan Emevîlerin sonuna kadar siyasi olaylarda Ezd kabilesi
Other Titles: Al-azd tribe on political issues from the beginning to the end of the Umayyads
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Haxhiu, Faruk Idrizi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Ezd
Kabile
Asabiyet
Cahiliye
İslam
Azd
Tribe
Tribalism
Jahiliyyah
Islam
Issue Date: 13-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Haxhiu, F. I. (2016). Başlangıçtan Emevîlerin sonuna kadar siyasi olaylarda Ezd kabilesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ezd kabilesi, Arap kabileleri arasında en kalabalık ve en önemli kabilelerden biridir. Güney Araplarının Kehlan koluna mensup olan Ezd kabilesi pek çok boylardan oluşmaktadır. Gassan, Barik, Evs, Hazrec, Huza'a, Devs, Eslem. Daha sonraları kuzeye doğru göçen kabileler Medine, Umman, Suriye, Irak bölgelerine yerleşmişlerdir. Kalabalık ve yaygın olmaları sebebiyle Arabistan coğrafyasında önemli bir yere sahiptirler. İslam'ın yayılış döneminde de önemli rol oynadıkları görülmektedir. Evs ve Hazrec kabilelerinin İslam'ı kabul etmeleri ve hicret sonrasında İslam tebliğinin ivme kazandığı düşünülünce bu anlaşılmaktadır. Nitekim daha sonra İslam fetihlerinde ve Emeviler dönemi devlet yönetiminde de katkıları olduğu görülmektedir.
Al-Azd is one of the largest and most important tribes of Arabian tribes. Azd, belonging to Kahlan branch of Southern Arabs, consist of many sub-branchs such as Ghassanids, Aws, Khazraj, Bariq, Khuza'a, Aslam and Daws. In the ancient times, they inhabited Ma'rib in Yemen. When the Ma'rib Dam collapsed, a large number of the Azd tribe left Yemen and migrated in many directions, among them are Hijaz, Oman and Syria. Due to the size, it has an important role in Arabian Peninsula. Thus after conversion of Aws and Khazraj tribes into Islam and the hagira of the Prophet Muhammad to Yathrib, the advent of Islam were accelerated. They contributed to Islamic conquests during the Rightly Guided Caliphate period and had important place in the state administration of the Umayyad Dynasty.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10514
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445174.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons