Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10505
Title: J. G. Fichte’de devlet ve mülkiyet ilişkisi
Other Titles: Die Beziehung zwischen staat und eigentum bei Johann Gottlieb Fichte
Authors: Topakkaya, Arslan
Keywords: Mülkiyet
Hukuk
Mülkiyet anlaşması
Devlet
Yasa
Doğal hukuk
Sivil hukuk
Çalışma
Eigentum
Recht
Eigentumsvertrag
Staat
Gesetz
Naturrecht
Bürgerliches recht
Arbeit
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topakkaya, A. (2008). "J. G. Fichte’de devlet ve mülkiyet ilişkisi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11, 181-189.
Abstract: Mülkiyet hakkı vazgeçilemez temel bir haktır. Toplumda yaşayan herkes bu hakka sahiptir. Bunun için insanlar aralarında bir mülkiyet anlaşması imzalamak zorundadırlar. Bu anlaşma olmadan mülkiyet hakkı söz konusu değildir. Fichte mülkiyet hakkını çalışma kavramıyla temellendirir. Bu hak hukukla garanti altına alınmak zorundadır. Mülkiyete ve herhangi bir işe sahip olmayanlara devlet ya da vatandaşlar yardım etmek zorundadır. Devlet bütün vatandaşların mülkiyet hakkını yasalarla garanti altına almalıdır. Devlet mülkiyetin maddesine sahipken birey onun formuna sahiptir. Fakat mülkiyet gerçek anlamda Tanrı’ya aittir. Devlet hem hukuksal hem de çalışmayla elde edilen mülkiyeti korumak zorundadır. Son olarak devlet vatandaşların haklarını mümkün olduğu kadar iyileştirmek durumundadır.
Das Eigentum ist ein unveräusserliches Recht. Jeder, der in einer Gesellschaft lebt, hat Eigentumsrecht. Die Menschen müssen aber einen Eigentumsvertrag abschliessen. Ohne Abschliessung des Eigentumsvertrag ist das Eigentum nicht möglich. Fichte begründet das Eigentum durch das Recht auf Arbeit. Das Eigentum muss durch das Rechtgesetz gesichert werden. Denjenigen, die kein Eigentum oder Arbeit haben, muss vom Staat oder von Bürgern geholfen werden. Der Staat garantiert das Eigentum durch das Gesetz für alle. Der Staat hat selbst die Materie des Eigentums. Dagegen haben die Menschen die Form des Eigentums. Das ursprüngliche Eigentum gehört zu Gott. Der Staat soll das Recht auf Arbeit uns selbsterarbeiteten Besizt sichern. Der Staat hat die Aufgabe, die Rechte seiner Bürger so weit wie möglich zu verbessern.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10505
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2008 Güz Sayı 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_13.pdf66.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons