Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10501
Title: Pre-school education and multhiethical environment /Reflexive analyses of Bulgarian pre-school education/
Other Titles: Okul öncesi eğitim ve çok töreli çevre /Bulgar okul öncesi eğitimi üzerine refleksif analizler/
Authors: Koleva, Irina
Keywords: Pre-school education
Reflection
Multiethnic environment
Pedagogic technologies
Educational programmes
Teacher-parent-child
Professional competent of teacher in the European contexts
Okul öncesi eğitim
Refleksiyon
Çokırklı çevre
Pedagojik teknolojiler
Eğitimsel programlar
Öğretmen-ebeveyn-çocuk
Avrupa bağlamlarında öğretmenin profesyonelliği
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koleva, I. (2008). "Pre-school education and multhiethical environment /reflexive analyses of Bulgarian pre-school education/". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11, 121-134.
Abstract: The article presents Bulgarian pre-school education in the conditions of multiethnic environment. Based on the example of pre-school educational institutions the strategy for education in interethnic environment was proposed. Situational reflexive analyses of Bulgarian pre-school education with its problems and strategies for development in the context of European space was executed.
Makale, Bulgar okul öncesi eğitimini çokırklı çevrenin koşullarına göre sunmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları örneğine dayanılarak, ırklar arası çevrede eğitim için bir strateji önerilmiştir. Avrupa alanı bağlamında gelişme için stratejileri ve problemleri ile birlikte Bulgar okul öncesi eğitimi üzerine duruma bağlı refleksiyonlar ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10501
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2008 Güz Sayı 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_9.pdf85.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons