Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10255
Title: Kadınların varolma yolları
Other Titles: Women’s way of becoming
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Bilgin, Asude
Keywords: Kadınların meslek seçimi
Kadınların bilgi toplama yolları
Career choise of women
Women’s way of knowing
Issue Date: 1-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, A. (2001). "Kadınların varolma yolları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 43-48.
Abstract: Bu çalışmada kadınların bilgi toplama yolları, böylece de dünyayı algılama ve kendilerine yön verme biçimleri ile Maslow’un ihtiyaçlar sıralaması kuramının karşılaştırılmasını yapan bir makale özetlenmiştir. Makale, kadınların Maslow’un kuramındaki en üst düzeye, diğer bir deyişle kendini gerçekleştirmeye ulaşabilmelerinin bilgi toplama yollarıyla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Çalışma, kadınların meslek seçimlerinin de bilgi toplama yollarıyla bağlantısına dikkat çekerek, danışmanlara ve kadınlara bu yöndeki gelişmeleri için öneriler getirmektedir.
In this stduy an article is summarized which was about the comparison of the women’s ways of knowing and Maslow’s theory of motivation. Motivation toward self-actualization is related to the ways of knowing. The article wanted to take attention to the relation of women’s career choices to their ways of knowing. Then some suggestions were given for facilitating females’ progress toward self-actualized womanhood.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153168
http://hdl.handle.net/11452/10255
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2001 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_4.pdf158.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons