Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10158
Title: Edirne ili atmosferik polenlerinin volümetrik yöntemle belirlenmesi
Other Titles: Analysis with volumetric method of airborne pollen grains in Edirne
Authors: Bıçakçı, Adem
Erkan, Perihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Atmosferik polenler
Polen takvimi
Edirne
Airborne pollen grains
Pollen calendar
Issue Date: 29-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkan, P. (2011). Edirne ili atmosferik polenlerinin volümetrik yöntemle belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Edirne ili atmosferine ait atmosferik polenler 1 Ocak 2005 ? 31 Aralık 2006 tarihleri arasında volumetrik yöntemle VPSS 2000 (Lanzoni) cihazı kullanılarak araştırılmıştır.İki yıl süresince,58 taksona ait toplam 39390 polen/m3 Edirne atmosferinde kaydedilmiştir. Tespit edilen bu taksonların 29'unun odunsu (%54.10), 29'unun otsu (%33.95) ve Gramineae (%11.96) bitkilere ait olduğu belirlenmiştir.Çalışılan bölgede, yoğun olarak saptanan odunsu taksonlar; Platanus sp. (%8.89), Cupressaceae/Taxaceae (%6.69), Morus sp. (%5,74), Quercus sp. (%5.65), Pinus sp. (%5.47), Oleaceae (%2.74), Fraxinus sp. (%2.51), Populus sp. (%2.34), Cerdus sp. (%1.91), Salix sp. (%1.75), Carpinus sp. (%1.36) ve Maclura sp. (%1.10) olarak saptanmıştır. Otsu bitkiker ise; Gramineae (%11.96), Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (%5.77), Urticaceae (%5.51), Rumex sp. (%5.24), Ambrosia sp. (%4.38), Artemisia sp. (%3.49), Plantago sp. (%1.89), Xanthium sp. (%1.39) ve Humulus sp. (%1.23) olarak belirlenmiştir. Çalışılan bölgede polen yoğunluğunun en fazla olduğu ay Nisan ve Mayıs olarak belirlenmiştir.
In this study, airborne pollen grains and allergenic plants taxa of Edirne province were investigated using a hirst volumetric trap VPSS 2000 (Lanzoni) from 01th January 2005 to 31th December 2006.During two years period, a total of 39390 pollen grains / m³ which belonged to 58 taxa were recorded. From identified taxa, 29 belong to arboreal (54.10%) and 29 taxa to non-arboreal (33.95%) plants and Poaceaee (11.96%) pollen grains.In the investigated region, from arboreal plant taxa Platanus sp. (8.89%), Cupressaceae/Taxaceae (%6.69), Morus sp. (%5,74), Quercus sp. (%5.65), Pinus sp. (%5.47), Oleaceae (%2.74), Fraxinus sp. (%2.51), Populus sp. (%2.34), Cerdus sp. (%1.91), Salix sp. (%1.75), Carpinus sp. (%1.36) ve Maclura sp. (%1.10) and from non-arboreal plant taxa Gramineae (11.96%), Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (%5.77), Urticaceae (%5.51), Rumex sp. (%5.24), Ambrosia sp. (%4.38), Artemisia sp. (%3.49), Plantago sp. (%1.89), Xanthium sp. (%1.39) ve Humulus sp. (%1.23) were responsible for the greatest amounts of pollen grains in two years. Maximun pollen concentration of investigated region is recorded in April and in May.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10158
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302429.pdf28.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons