Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10151
Title: İkinci Meşrutiyet döneminde Orhaneli (Bursa Mahkeme Defterlerine göre)
Other Titles: Orhaneli in Second Constitutional era (According to Court Recourds Of Bursa)
Authors: Pay, Salih
Taştan, İbrahim
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı
Meşrutiyet
Bursa
Orhaneli
Şeriyye sicilleri
Ottomans
Constitutional
Sharia records
Issue Date: 22-Oct-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taştan, İ. (2010). İkinci Meşrutiyet döneminde Orhaneli (Bursa Mahkeme Defterlerine göre). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, D 32 ve D 33 numaralı Orhaneli Mahkeme Defterlerini temel alarak Osmanlı Devleti'nin bir kazası olan Orhaneli'nin İkinci Meşrutiyet dönemindeki durumunu ele almaktadır. Tez, giriş ve iki bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde Orhaneli'nin Osmanlı öncesi dönemi, fethi, idari yapısı, nüfusu, eğitim durumu ve ekonomik durumu incelenmiştir. Bu bölümde özellikle salnamelerden yararlanılmıştır. Birinci bölümde İkinci Meşrutiyet Dönemi ile dönemin önemli aktörleri, dönem içinde meydana gelen önemli yenilikler, siyasi ilişkiler ve yaşanan önemli gelişmeler ele alınmıştır. İkinci bölümde Meşrutiyet döneminde Orhaneli'de yaşanan gelişmeler ve savaşların Orhaneli'ne tesiri ile D 32 ve D 33 numaralı mahkeme sicillerine göre Orhaneli'nin aile yapısı, muhakeme usulü ve resmi görevlileri hakkında bilgiler verilmiştir. Tez sonuç, kaynaklar ve ekler kısmıyla tamamlanmıştır. Eklerde D 32 ve D 33 numaralı mahkeme defterlerinde yer alan belgelerin özetleri verilmiş ve ayrıca belge çeşitleri tablo halinde gösterilmiştir.
This thesis, depending on the Orhaneli court records numbered D 32 and D 33, deals with the condition of Orhaneli, on the second constitutional period, which is a district of Ottoman Empire. The thesis consists of an introduction and two parts. The introduction studies the pre-ottoman period, the conquest, the administrative structure, the population, education and the economic state of Orhaneli. Yearbooks have been greatly used in that part. The first part deals with the second constitutional period, its crucial actors, its innovation, political affairs and important developments. The second part informs us about the effect of wars on Orhaneli during the second constitutional period and; moreover, according to the court of record numbered D 32 and D 33, about Orhaneli?s family structure, court procedures and officials. The thesis has been completed with the references and appendices part. In appendices, the documents in the court books numbered D 32 and D 33 have been briefed, and also document types have been tabled.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10151
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265005.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons