Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10120
Title: Köpük aplikasyonu ile selülozik esaslı tekstil materyaline fonksiyonellik kazandırılması
Other Titles: Improvement of functionality of cellulosic based textile materials with foam application
Authors: Kut, Dilek
Başyiğit Ömeroğulları, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Köpük aplikasyonu
Güç tutuşur
Antibakteriyel
Su-yağ itici
Foam application
Flame retardant
Antibacterial
Water-oil repellent
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başyiğit, Ö. Z. (2016). Köpük aplikasyonu ile selülozik esaslı tekstil materyaline fonksiyonellik kazandırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, köpük aplikasyonu ile selülozik esaslı tekstil malzemelerine fonksiyonellik kazandırılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda, güç tutuşurluk, antibakteriyellik ve su-yağ iticilik fonksiyonelliklerini içeren pek çok kombinasyon oluşturulmuştur. Kombinasyonlar oluşturulurken, tekstil malzemesinin tekstil endüstrisindeki kullanım alanı belirlenerek, fonksiyonelliklerin çeşidi ve uygulama yöntemi seçilmiştir. Çalışma süresince, sadece köpük aplikasyonu ya da sadece konvansiyonel emdirme veya bu iki yöntemi birbirine entegre ederek kombine yöntemler kullanılmış ve multifonksiyonellik başlığı altında ikili veya üçlü fonksiyonellikleri içeren kombinasyonlar üretilmiştir.
In this PhD thesis, improvement of functionality of cellulosic based textile materials via foam application has been purposed and in accordance with this purpose, lots of combinations have been made including flame retardant, water-oil repellent and antibacterial functionalities. During the process of creating combinations, required type of functionality and application method has been chosen determining the usage area of textile material in the textile industry. During the study, only foam application or only conventional padding process or combination of these both methods have been used and double functional or triple functional combinations have been produced under the title of multifunctional textile materials.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10120
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
456429.pdf5.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons