Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10075
Başlık: Akdeniz bölgesindeki çeşitli lokalitelerden toplanan benekli kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775)'nin helmint faunası
Diğer Başlıklar: The helminth fauna of ocellated skink (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) from several localities in Mediterrenean region of Turkey
Yazarlar: Yıldırımhan, Hikmet S.
İncedoğan, Sezen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Chalcides ocellatus
Digenea
Cestoda
Nematoda
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İncedoğan, S. (2011). Akdeniz bölgesindeki çeşitli lokalitelerden toplanan benekli kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775)'nin helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Akdeniz bölgesindeki 8 lokaliteden toplanan 45 Benekli Kertenkele (17 erkek, 26 dişi ve 2 juvenil) helmint faunası ortaya çıkarılmak üzere incelenmiştir.Çalışma sonucunda 8 helmint türüne rastlanmıştır. Bunlar Digenea' ya ait Brachylaima sp., Cestoda' ya ait Oochoristica tuberculata ve Nematoda' ya ait Pharyngodon mamillatus, Pharyngodon inermicauda, Parapharyngodon bulbosus, Skrjabinodon aegyptiacus, Spinicauda sonsinoi, Moaciria icosiensis' dir.Yurdumuzda Chalcides ocellatus (Benekli Kertenkele) üzerinde gerçekleştirilen bu ilk çalışmada Oochoristica tuberculata ve Brachylaima sp. türleri hariç diğer türler Türkiye için yeni kayıttır. Brachylaima sp., C. ocellatus' tan ilk kez rapor edilmektedir.
Forty five Ocellated lizard, Chalcides ocellatus (17 male, 26 female and 2 juvenile) from eight localities in Mediterrenean Region of Turkey, were examined for helminthes.As a result of this study, Chalcides ocellatus harbored 8 species of helminth. These are 1 species of Digenea, Brachylaima sp., 1 species of Cestoda, Oochoristica tuberculata and 6 species of Nematoda, Pharyngodon mamillatus, Pharyngodon inermicauda, Parapharyngodon bulbosus, Skrjabinodon aegyptiacus, Spinicauda sonsinoi and Moaciria icosiensis.In our country this is the first study conducted on Chalcides ocellatus, the ocellated skink presents a new host record for the six species except for Oochoristica tuberculata and Brachylaima sp. from Turkey. This is the first record of Brachylaima sp. from C. ocellatus.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10075
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
286963.pdf2.25 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons