Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 59 to 78 of 147 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Inflamatuar bağırsak hastalıklarında antiTNF tedavinin retrospektif analiziNak, Selim Giray; Şahin, Buket; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017İdyopatik membranöz glomerulonefrit tanılı erişkin hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif analiziYıldız, Abdulmecit; Şanlı, Cemile; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1998İki farklı hücre ayırıcı ile toplanan trombositlerin flow sitometrik yöntemle saklama torbalarında kalma zamanının in vitro aktivasyon markırlarına etkisinin incelenmesiÖzkocaman, Vildan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda erlotinib tedavisinin etkinliğiKanat, Özkan; Ayyıldız, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015İleri evre mide kanserinde, sisplatin ve kapesitabin kombinasyon tedavisinin hastalar üzerindeki klinik etkilerinin retrospektif değerlendirilmesiKanat, Özkan; Bayındır, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010İmatinib mesilat tedavisi altında olan kronik miyeloid lösemili hastalarda plazma imatinib konsantrasyonu ile sitogenetik remisyon arasındaki ilişkinin araştırılmasıAli, Rıdvan; Kaçan, Turgut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012İmatinib tedavisinin kronik miyeloid lösemi hastalarında erektil fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesiAli, Rıdvan; Tekinalp, Atakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda Helicobacter Pylori insidansı ve Helicobacter Pylori eradikasyon tedavisinin trombosit sayısı üzerine etkisiAli, Rıdvan; Pekgöz, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2017İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesiGülten, Macit; Soyak, Halime; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016İnflamatuar barsak hastalığında osteoporozGülten, Macit; Avcı, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1983Karaciğer hastalıklı olgularda oluşan tiroid hormon değişimleriGünöven, Erol; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Karaciğer sirozlu hastalarda asit enfeksiyonu nedenleri ve tedaviye cevabın değerlendirilmesiNak, Selim Gİray; Karadayı, Derya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2010Karaciğer sirozu olan hastalarda kardiyak disfonksiyonu gösteren bir serum markeri olan pro-BNP seviyeleri ile hastalık göstergeleri arasındaki ilişkiGürel, Selim; Veyseloğlu, Latif; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Kaşektik kanser hastalarında oral nutrisyonel desteğin hastaların biyokimyasal parametreleri, performans durumları ve yaşam kaliteleri üzerine olan etkileriKanat, Özkan; Yorulmaz, Fatma Nadide; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Kefir'in helikobakter pylori eradikasyonuna ve tedaviye bağlı yan etkiler üzerine etkisiGülten, Macit; Bekar, Önder; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Kilolu ve obez kadınlarda insülin direnci, karaciğer yağlanması, visfatin düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiErsoy, Canan; Özışık, Seçil; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2012Kliniğimizde izlenen iyi differansiye tiroid karsinomu olgularının retrospektif analizi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesiTuncel, Ercan; Alkış, Nihan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Kolon kanserlerinin yerleşim yerlerine göre, demografik, genetik, patolojik özelliklerinin ve tedavi seçiminin karşılaştırılmasının retrospektif analiziÇubukçu, Erdem; Danacı, Ezgi Sezen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Konstipasyon baskın irritabl barsak sendromu (İBS) semptomları ile menstruel siklus hormonları arasındaki ilişkiKıyıcı, Murat; Gültepe, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Kresentik glomerülonefritli vakalarımızın değerlendirilmesiGüllülü, Mustafa; Akbaş, Ayşe Nur Bayındır; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.